Տարօրինակ հարցեր

 

Ջաննի Ռոդարի

Կար-չկար մի տղա, որն ամբողջ օրը սրան-նրան ձանձրացնում էր իր հարցերով: Հարցեր տա­լն, իհարկե, վատ բան չէ, ընդհակառակը, հարցասիրությունը գովելի է, բայց վատն այն էր, որ այդ տղայի հարցերին ոչ ոք չէր կարողանում պատասխանել:
Ասենք, գալիս էր ու հարցնում.
– Ինչո՞ւ դարակները սեղան ունեն:
Մարդիկ զարմանքից աչքերը չռում էին, կամ էլ հենց այնպես պատասխանում.


– Դարակները նրա համար են, որ նրանց մեջ որևէ բան դնեն, օրինակ՝ սպասք, դանակ, պա­տառաքաղ և այլն:
– Ես գիտեմ՝ ինչի համար են դարակները, բայց ինչո՞ւ դարակները սեղան ունեն:
Մարդիկ թոթվում էին ուսերը և հեռանում:
Մի ուրիշ անգամ նա հարցնում էր.
– Ինչո՞ւ պոչը ձուկ ունի:
Կամ թե՝
– Ինչո՞ւ բեղերը կատու ունեն:
Տղան մեծանում էր, բայց շարունակում էր ինչուիկ մնալ, և այն էլ՝ ոչ թե սովորական, այլ՝ թարս ինչուիկ: Մեծանալուց հետո էլ նա դիմում էր բոլորին զանազան հարցերով: Պարզ է, որ ոչ ոք չէր կարող պատասխանել նրա հարցե­րին: Բոլորովին հուսահատվելով՝ թարս ինչուիկը տեղափոխվեց մի սարի գագաթ, իր համար խրճիթ շինեց և այնտեղ հնարում էր նոր-նոր հարցեր: Հնարում էր, գրում տետրի մեջ, իսկ հետո շատ էր չարչարվում, որ  գտնի դրանց պատաս­խանները: Ամբողջ կյանքում նա այդպես էլ երբեք չգտավ իր հարցերի պատասխան­ները:
Եվ ինչպե՞ս գտներ, եթե նրա տետրում գրված էր. «Ինչո՞ւ ստվերը բարդի ունի: Ինչո՞ւ ամ­պերը նամակ չեն գրում: Ինչո՞ւ նամականիշները գարեջուր չեն խմում»:
Աստիճանաբար նրա մորուքն աճեց, մի երկա՜ր մորուք դարձավ: Հարցասերը չէր էլ մտածում այն սափրել. դրա փոխարեն նա  նոր հարց էր հորինում. «Ինչո՞ւ մորուքը դեմք ունի»:
Երբ նա մահացավ, մի գիտնական ուսումնասիրեց նրա կյանքը և զարմանալի հայտ­նագործություն կատարեց. պարզվեց, որ այդ ինչուիկը սովոր էր գուլպաները թարսերես հագնել և այդ­պես էլ հագնում էր իր ողջ կյանքում: Հենց այդ պատճառով էլ մինչև վերջ չսովորեց ճիշտ հար­ցեր տալ:
Հապա նայիր քո գուլպաներին, ճի՞շտ ես հագել:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Դեղինով նշված բառերն առանձնացրո՛ւ և բացատրական բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Թոթվում- Թափ տալ, թոթափել, թափահարել

Զանազան- Մեկը մյուսից տարբեր, իրար ոչ նման

Խրճիթ-  Խղճուկ տուն

  1. Քո կարծիքով ինչո՞ւ էր Ինչուիկը տարօրինակ հարցեր տալիս:

Իմ կարծիքով Ինչուիկը տարօրինակ էր մտածում,նա նման չէր մյուս սովորական մարդկանց:

  1. Քեզ համար ի՞նչն է ձանձրալի:

Ինձ համար ձանձրալի է այն,որ պարապ եմ լինում,զբաղմունք չեմ ունենում:

  1. Փորձի՛ր պատասխանել Ինչուիկի հորինած հարցերին:

ա. – Ինչո՞ւ դարակները սեղան ունեն: Որ դարակները մտնելու տեղ ունենան:

բ. – Ինչո՞ւ պոչը ձուկ ունի: Որ ապրի,թե չէ կսատկի:

գ. Ինչո՞ւ բեղերը կատու ունեն: Որ չընկնեն ցած:

դ. – Ինչո՞ւ ամ­պերը նամակ չեն գրում:Որովհետև ձեռքեր չունեն:

ե. – Ինչո՞ւ մորուքը դեմք ունի:Որ կպնեն դեմքին:

  1. Տեքստից դուրս գրի՛ր բարդ բառեր և օգտագործելով նրա մասերը՝ նոր բառեր կազմի՛ր:

Հարցասիրություն-հարցնել,սիրել

Պա­տառաքաղ-պատառիկ,քաղել

Հուսահատվելով-անհույս,փայտահատ

Տեղափոխվեց-տեղաշարժ,փոխանցում

Նամականիշները-նամակագիր,նշումներ

Գարեջուր-գարեհատիկ,ջրառատ

հայտ­նագործություն-հայտնաբերել,գործել

թարսերես-թարսություն,աներես

  1. Դուրս գրիր ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող ածականները:

Սովորական, թարս,զանազան, երկա՜ր, հարցասեր, զարմանալի, թարսերես:

  1. Գտի՛ր գոյականները, նրանց հատկանիշներ՝ ածականներ ավելացրու:

Տղա-զվարճալի                                        Սպասք-գեղեցիկ                                   Բեղեր-կարճ                         Ստվեր-վախենալու                Դեմք-տխուր

Հարց-հետաքրքիր                                    Դանակ-սուր                                        Կատու-սև                              Բարդի-կանաչ                   Գիտնական-խելացի

Դարակ-փոքրիկ                                        Պատառաքաղ-սպիտակ                   Սար-բարձր                           Ամպ-կապույտ                  Կյանք-ուրախ

Սեղան-մեծ                                                  Ուսեր-լայն                                          Գագաթ-կլոր                         Նամակ-տարօրինակ         Գուլպա-տաք

Մարդիկ-բարի                                             Պոչ-երկար                                         Խրճիթ-հին                           Գարեջուր-թթված

Աչքեր-կապույտ                                         Ձուկ-համեղ                                         Տետր-բարակ                       Մորուք-երկար

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s