Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով

Դասարանական առաջադրանքներ․
1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։
 485, 5, 487, 1478, 658

1478,658,487,485,5
 648, 478, 1584, 158647

158647,1584,648,478
 55432, 6875, 436, 55429, 6869, 412, 99, 222222, 8

222222,55432,55429,6875,6869,436,412,99,8
2․ Թվերը դասավորել աճման կարգով։
 4784, 348, 4789, 14

14,348,4784,4789
 147, 14, 1854, 256478, 147651

14,147,1854,147651,256478
3․ Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2
անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով
միաժամանակ։

Լուծում՝ 1450:2=725 Պատ՝.725:
Տնային առաջադրանքներ․
1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։
 14, 2, 5, 147, 47

147,47,14,5,2
 1458, 6587, 148758, 159654

159654,148758,6587,1458
2․ Թվերը դասավորել աճման կարգով։
 11, 9, 458647, 147147

9,11,147147,458647
 678, 158, 14013, 18

18,158,678,14013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s