Չափման միավորների համեմատում

Երկարության չափման միավորներ
 1սմ=10մմ
 1դմ=10սմ
 1մ=100սմ
 1մ=10դմ
 1կմ=1000մ

Զանգվածի չափման միավորներ
 1կգ=1000գ
 1ց=100կգ
 1տ=1000կգ
 1տ=10ց

Ժամանակի չափման միավորներ
 1օր=24ժ
 1ժ=60ր
 1ր=60վ
 1տ=12ամիս
 1դար=100տարի

Առաջադրանքներ․

1․Համեմատի՛ր։ (աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով >, <, =)
 10սմ < 10մ
 167սմ = 167սմ
 2մ = 20դմ
 3դմ3սմ < 35սմ
 13կմ560մ > 12կմ560մ
 7000կգ < 7000տ
 15կգ350գ = 15350գ
 5տ7ց > 5տ400կգ
 8ց140կգ > 8ց110կգ
 67տ350գ > 61տ350գ
 5ր20վ > 4ր20վ
 27ր10վ < 27ր30վ

2․ Բրիգադը մինչև ընդմիջում քաղեց 2տ450կգ խնձոր, իսկ ընդմիջումից հետո՝ 600կգ
ավելի։ Ամբողջ խնձորը հավասարապես լցրեցին 220 արկղի մեջ և ուղարկեցին պահեստ։
Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր լցրեցին յուրաքանչյուր արկղի մեջ։ Լուծում՝ 2տ450կգ=2450կգ 2450+600=3050 2450+3050=5500 5500:220=25 Պատ՝25կգ:
3․ Անին գնեց 7 միատեսակ տուփ կարագ։ Այդ կարագից 540գ նա օգտագործեց գաթա
պատրաստելու համար, իսկ մնացած 860գ-ը պահեց սառնարանում։ Որքա՞ն էր մեկ տուփ
կարագի զանգվածը։ Լուծում՝ 540+860=1400 1400:7=200 Պատ՝200գ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s