Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն

1 Ինչպիսի բեկյալ է նկարված։

Փակ բեկյալ:

2․ Տարբերակներից որում է պատկերված ինքնահատվող բեկյալ։Պատ՝ պատկեր 2

Պատկեր 1․

Պատկեր 2․

Պատկեր 3․

3 Գտնել ABCDE բեկյալի երկարությունը, եթե AB=11սմ, BC=5 սմ, CD=8 սմ, DE=14 սմ:

11+5+8+14 =38

4.  Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրով։ Եթե AB=20դմ, BC=50 դմ, CD =80դմ

20+50+80=150դմ = 1500սմ

5.Արփին ճաշի համար աղցան պատրաստեց: Մեկ բաժին աղցանի համար պետք է 3 լոլիկ, 2 վարունգ, 1 պղպեղ: Քանի՞ լոլիկ, վարունգ և պղպեղ օգտագործեց Արփին 8 բաժին աղցան պատրաստելու համար:

 Լուծում՝  8×3=24     8×2=16    8×1=8                   Պատ՝24լոլիկ,  16վարունգ, 8պղպեղ: 

6 Տարբեր թվանշաններով գրվող ամենափոքր քառանիշ թվի հարյուրավորների կարգում ի՞նչ թվանշան է գրված: 1023 Պատ՝0:

7․ Օգտագործելով թվաբանական գործողության նշանները՝ հինգ մեկերի միջոցով ստացեք 100: Լուծում՝ 111-11=100 

Տնային առաջադրանքներ

1Ինչպիսի բեկյալ է նկարված։

Բաց բեկյալ:

2 Գտնել ABCDE բեկյալի երկարությունը, եթե AB=14սմ, BC=4սմ, CD=9 սմ, DE=16սմ:

14+4+9+16=43

3 Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված միլիմետրով։ Եթե AB=5սմ, BC=7սմ, CD =9սմ։

5+7+9=21սմ =210մմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s