Գումարման տեղափոխական հատկությունը

1․ Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից։

393+600+7+3000=393+7+600+3000=400+3600=4000

12000+6214+8000=12000+8000=20000+6214=26214

6480+224+500+20=500+20=520+224=744+6480=7224

375+600+25+300=300+25=325+600=925+375=1300

796+200+4+450=450+4=454+200=654+796=1450

38000+6550+2000=38000+2000+6550=46550

42300+142+2000+700=42300+700+2000+142=45142

750+2807+880+250=250+750=1000+880+2807=4687

2. Կատարի՛ր գործողությունները։

90կմ+234կմ+210կմ=90+210=300+234=534կմ

8կմ250մ-3կմ=5կմ250մ

6կմ420մ+3կմ200մ=9կմ620մ

6կմ700մ+300մ=6կմ1000մ=7կմ

30կմ+352կմ+170կմ=30+170=200+352=552կմ

8կմ420մ-210մ=8կմ210մ

5կմ385մ+7կմ400մ=12կմ785մ

8կմ200մ+800մ=8կմ1000մ=9կմ

3 Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ  է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմերից։
48+18=66      48+48+66+66=228

4․ Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմերից։48×3=144  48+48+144+144=384

5․ Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր։ Որքանու՞վ է Աննայի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից։40+20=60

6 Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք  100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որքա՞ն է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը։ 120+100=220

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s