Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

1․Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից։

20 718 50=20x50x718=1000×718=718000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            
            
            
            
            
            
            
            

80 60 50=80x60x50=4800×50=240000

            
            
            
            
            
            
            
            

30 24 50 20=30x20x50x24=600x50x24=3000×24=720000

            
            
            
            
            
            
            
            

40 48 25=40x25x48=40×25=1000×48=48000

            
            
            
            
            
            
            
            

40 70 50=40x50x70=40×50=2000×70=140000

            
            
            
            
            
            
            
            

50 42 40 20=50x20x42x40=50×20=1000×40=40000×42=1 680 000

            
            
            
            
            
            
            
            

2․Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը։

840+200-(280-80)=840

550-(370-400:20)=200

700-(700-600 5=200

600-(300+800:4)=100

3. Խնձորով բարձած մեքենայում արկղերը դասավորված են 4 շարքով, յուրաքանչյուրում՝ 6 արկղ։ Այդպիսի շարքերով արկղերը 5 շերտով դասավորված են իրար վրա։ Հայտնի է նաև, որ մեկ արկղ խնձորի զանգվածը 20կգ է։ Որքա՞ն է մեքենայում բարձաձ ամբողջ խնձորի զանգվածը։

6×20+6×20+6×20+6×20=120+120+120+120=480       Պատ՝480կգ:

4. Համերգային դահլիճում 5 շարքով տեղադրված են 9-ական նստատեղ ունեցող նստարան։ Յուրաքանչյուր շարքում 6 նստարան է։ Ընդամենը քանի՞ նստատեղ կա այդ դահլիճում։

 9×6+9×6+9×6+9×6+9×6=5×54=270          Պատ.՝270

5. Եռանկյան մի կողմը 44մմ է, իսկ մյուս երկու կողմերի գումարը 104մմ է։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը։

104+44=148

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s