Թվի մաս գտնելը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գտի՛ր թվի նշված մասը

35-ի  մասը 35:7×1=5

426-ի  մասը 426:6×1=71

162-ի  մասը 162:9×1=18

2000-ի  մասը 2000:10×1=200

2․ Հաշվի՛ր

360լ-ի   մասը 360:12×1=30

510 -ու   մասը 510:17×1=30

480կմ-ի   մասը 480:16×1=30

3․ Ավտոմեքենան պետք է անցներ 240կմ ճանապարհ։ Ճանապարհի  մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։ 240:3×1=80  240-80=160կմ

4․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

 մ =100:5×1=20 սմ

 մ = 100:20×1=5սմ

 կմ =1000:25×1=40 մ

 կգ = 1000:5×1=200 գ

5․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

2405մլ=2լ405մլ

7006մլ=7լ006մլ

7041=7լ041մլ

6․ Աննան 24 տետրի համար վճարեց 560դրամ ավելի, քան Անին՝ նույնպիսի 16 տետրի համար։ Արան որքա՞ն պետք է վճարեր 12 տետրի համար։24-16=8 560:8=70 12×70=840

7․ Ջրավազանում կար 9600լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։ 9600:4=2400  9600-2400=7200

8․ Ավտոբուսը 4ժ-ում անցավ 240կմ ճանապարհ։ Ավտոմեքենան այդ նույն ճանապարհը քանի՞ ժամում կանցնի, թե գնա ավտոբուսից 20կմ/ժ –ով արագ։240:4=60  60+20=80  240:80=3

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտի՛ր թվի նշված մասը

30-ի    մասը: 30:2×1=15

     164-ի   մասը: 164:4×1=41

      3000-ի    մասը:3000:100×1=30

2․ Հաշվի՛ր

240կգ-ի   մասը240:5×1=48

420դրամի   մասը 420:6×1=70

18ժ-ի   մասը 18:3×1=6

3․ Աննան գնել էր 800գ կարագ, որի  մասն օգտագործեց թխվածքի համար։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց թխվածքի համար։ 800:5×1=160

4․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

 տ = 1000:8×1=125կգ

 ց = 100:4×1=25կգ

 ր = 60:5×1=12վ

 ժ = 60:20×1=3 ր

 օր =24:12×1=2 ժ

5․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

3160դմ=31մ60դմ

5050սմ=5մ50սմ

6007սմ=600մ7սմ

6․ 20լ բենզինն արժե 9600դրամ։ Որքա՞ն պետք է վճարել ավտոմեքենայի բաքը 35լ բենզին լցնելու համար։  9600:20=480  480×35=16800 

7․ Աննայի մտապահած թվի և 145-ի գումարը 6 անգամ մեծ է 62-ից։ ո՞ր թիվն է մտապահել Աննան։  62×6-145=227

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s