Կրթություն փաթեթ 4

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

 1. Գտի՛ր նշված թվի մասը
  1. 35-ի 3/7 մասը=35:7×3=15
  1. 420-ի 5/6 մասը=420:6×5=350
  1. 180-ի 5/9 մասը=180:9×5=102
  1. 2000-ի 9/10 մասը=2000:10×9=1800
  1. 140-ի 5/7 մասը=140:7×5=100
  1. 100-ի 5/5 մասը=100:5×5=100
 2. Հաշվի՛ր
  1. 415 կգ-ի 2/5 մասը415:5×2==166
  1. 480 դրամի 5/6 մասը480:6×5=400
  1. 18ժ-ի 2/3 մասը18:3×2=12
  1. 320 լ-ի 6/8 մասը320:8×6=420
  1. 510 մ2-ու 2/17 մասը510:17×2=60
  1. 480 կմ-ի 5/16 մասը480:16×5=150
 3. Երկու պարկում կար  124 կգ շաքարավազ։ Երբ      |-ից 4 կգ տեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում ։124-4=120  120:2=60  60+4=64
 4. Երկու  արկղում կա  74կգ  խնձոր։ Երբ   |-ից 4կգ  լցրին ||- ի մեջ, ապա արկղերում խնձորների քանակները  հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ     խնձոր կար արկղերում նախքան տեղափոխությունները։     74-3=71  71:4=17
 • Երկու  խմբում կային  150 ուսանող։ Երբ|-ից 10 հոգի
 • տեղափոխեցին || խումբ, ապա խմբերում ուսանողների  քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ուսանող կար յուրաքանչյուր

խմբում:150:2=75  75+10=85  75-10=65

 • Երկու  պահեստներում  կար  540 պարկ ալյուր։ Երբ|-ից 20 պարկ տեղափոխեցին || պահեստ, պահեստներում ալյուրների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ պարկ ալյուր կար յուրաքանչյուր պահեստում։ 540:2=270  270+20=290

                    Մեկ խնդիր էր դու ստեղծիր:

Արսենը և Միլենան միյասին ունեին 10 կոնֆետ: Երբ Արսենը Միլենային 1 կոնֆետ տվեց նրանց մոտ հավասարվեցին: Քանի կոնֆետ կար նրանց մոտ: 10:2=5  5-1=4 10-4=6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s