Կրկնություն փաթեթ 5

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Առաջադրանք 1

Լուծում։

30-1,2,3,5,6,

25-1,5,25

100-1,2,4,5,10,20,50,100

64-1,2,4,8,32,64

90-1,2,3,9,10,30,45,90,

105-1,3,5,35,105

Առաջադրանք 2

Լուծում։

70-1,2,5,7,10,70,

45-1,3,5,9,45

60-1,2,3,4,5,6,10,12,60,

56-1,2,4,6,7,8,56,

Առաջադրանք 3

Գտի՛ր հետևյալ թվերի ընդհանուր բաժանարարները։

12 և 20

12-ի բաժանարարները-1,2,3,4,6,12

20-ի բաժանարարները – 1,2,3,4,5,10,20

12-ի և 20-ի ընդհանուր բաժանարարները –1,2,3,4

24 և 64

24-ի բաժանարարները-1,2,3,4,6,8,12,24

64-ի բաժանարարները –1,2,4,8,64

24-ի և 64-ի ընդհանուր բաժանարարները -1,2,4,8

25, 75 և 100

25-ի բաժանարարները-1,5,25

75-ի բաժանարարները – 1,3,5,25,75

100-ի բաժանարարները -1,2,4,5,10,20,25,50,100

25-ի, 75-ի  և 100-ի ընդհանուր բաժանարարները -1,5,25

Առաջադրանք 4

Լուծում։ 50:5=10 21:3=7 10-7=3 30:3=10

Այժմ փորձի՛ր պատասխանել հարցերին․

Ա)30մ

Բ)շունը

Գ)3

Դ) ոչ

Ե)3,12

Զ)3

Առաջադրանք 5

Որքա՞ն ժամանակ կանցնի 11անց 20 րոպեից մինչև 17 անց 17 րոպե։

Լուծում։ 5ժամ 57րոպե

Առաջադրանք 6

Լուծում։120

Առաջադրանք 7

Լուծում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s