իմ առաջին օրը դպրոցում

Իմ առաջին ինչպես նաև մինչև երորդ դասարան ինձ ղեկավարել է Մանուշակ Աբրահամյանը: Քանի վոր առաջի օրըն եր իմ դպրոցում մենք դեռ ծանոթանում էինք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s