Աշուն օր

1․Կոմիտասի «Աշուն օր» բանաստեղծությունը շատ լավ կարդալ  սովորիր։

Աշուն օր

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։
Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։

Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

2. Կարմիրով գրված բառերը դո՛ւրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Օրան օրան-Քաղած հացահատիկ՝ հունձ, որ պետք է կալսվի:

Պաղեց-սարցակալել

Հևաց-շնչակտուր լինել

Մարմանդ-Մեղմ

Դալուլ-գունատ

3. Կանաչով գրված բառերը դո՛ւրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

առավոտ-լուսոտ

արև-կրակ

քող-երեսքող

քուն-ցարթներ

մշուշ-խավար

քամի-փոթորիկ

ժիր-աշղուժ

4. Կապույտով գրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:

վար եկան-իչնել

շար եկան-գլորվել

բուք արավ-քամի

 սուգ արավ-լացեց

 շող կապեց-շողք

մաղ տալով-դանդաղ

շաղ տալով-հավասար

փախ տվավ-վճարել

կախ տվավ-կաղել

ցիր եկան-ցրվեցին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s