Բնագիտության Հաշվետվություն

Ես կատարել եմ բնագիտության աշատանքները, օրինակ Հրաբուխ,Երկրակեղևի կառուցվածքը,Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը: Հարթավայրեր և լեռներ,Երկրակեղևի կառուցվածքը,Երկրաշարժ,Ջրոլորտ, ջուրը բնության մեջ: Ջրի հատկությունները,Ջուր,Ջուրը,Հատակագիծ և քարտեզ: Մասշտաբ: Պայմանական նշաններ

Ահա իմ բնագիտության բաժինը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s