Անհատական ուսումնական պլան

Անուն, Ազգանուն-Միլենա Կարապետյան

Ճամբարային խումբ-«Օտարալեզու թատերասերների ջոկատ» (ընտրում եք վերոնշվածներից մեկը)։

( նշեք թե ի՞նչ լրացուցիչ պարապմունքի եք հաճախում դպրոցում, կամ դպրոցից դուրս )

Լրացուցիչ կրթություն-Անգլերեն (դպրոցում)

Երկարօրյա ծառայություն- չեմ օգտվում (օգվում եմ, չեմ օգտվում)
Երթուղային ծառայություն՝ — չեմ օգտվում (միակողմանի, երկկողմանի)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s