Իմ գիտելիքները Հ․ Թումանյանի մասին

Հ․ Թումանյանը ծնվել է 1869- ը թ․ ։ Լոռի մարզի Դսեղ գյուղում։ Իր հայրիկը եղել է քահանա։ Նա գնացել է դպրոց տիրացու Սահակի մոտ։ Տիրացու սահակը շատ խիստ մարդ էր։ Տաս տարելանում նա տեղափոխվել է Ջալալօղլի որտեղ կար մեծ և օրինակելի ուսումնարան։ Որտեղից էլ տեղափոխվել է Թիֆլիս քաղաք , այնտեղ գրել է իր առաջի բանաստեղծյությունը։

Հոգո՛ւս հատոր,
Սըրտի՛ս կըտոր
Դասիս համար
Դու մի՛ հոգար.
Թե կա՛ն դասեր,
Կա՛ նաև սեր,
Եվ ի՜նչ զարմանք,
Ի՛մ աղավնյակ,
Որ կենդանի
Մի պատանի
Սերը սըրտում՝
Դաս է սերտում։

Իսկ իր եկրորդ բանաստեղծությունը եղել է շունն ու կատուն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s