Դասարանում

163․

Գոյական – կաղին, աղջիկ, գետ, բուք, ճշմարտություն, Գայանե, տուն, կատու, կաղաբ, հեռուստացույց, Հայաստան, վարդ, Վարդուհի, լիճ, ալիք, մարտ, մարտակարք, կաթապան, եռանիվ, հեծանիվ, պատմություն, պատմական, թռչուն, թռիչք, գարուն, արև։

Ածական – հայտնի, մեծ, կանաչ, բարի, տգեղ, անտուն, բարկացկոտ, գունավոր, խակ, հետաքրքիր, փշոտ, հզոր, բարձր, հմուտ, մարտական, ալ, խիզախ, բարի, բարեկամական, շքեղ, գարնանյին, արևոտ, երկար։

164․ Բ խմբի բառերը պատասխանում են ինչ անել , իսկ Ա խմբի բառերը բատասխանում են ինչպիսի բառերին։

165․ Առաջին բառը պատասխանում է ածական հարցին, իսկ երկրորդ բառը բայի։

166․

Գոյական – ծաղիկ, ժամացույց, ջուր, սար, մարդ, երեխա, նավաստի, օձ, ամպ, ինքնաթիռ, առվակ, գարուն, թիթեռ, պահակ, նավակ։

Ածական – ջինջ, բորավետ, մեծ, ջրոտ, ուրախ, ծաղկավետ, հրաշալի, մաքուր, ժկուն, սև, պայծառ, գաղտնի, հատիկ, ոսկոզոծ, երկաթյա։

Բայ – վազել, թռթռալ, թիավարել, ջրել, գնալ, թողալ, վազվզել, սողալ, իջնել, բացվել, րխկչխկալ, գոռգոռալ, բարցրանալ, պահել, ոսկեզոծել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s