Հայոց լեզու 5

176․ Իշխել – իշխան, ինքնիշխան, իշխանավոր

Բժշկել- բժիշկ, բժշկուհի, բուժաշխատող, բուժկետ

Բացել – բացիչ, բացատ, բացակա, բացթողում

Ուսուցանել – ուսուցիչ, ուսուցչանոց, ուսուցչուհի, ուսանող

Ճեղքել – ճեղք, ճեղքվածք, ժայեռաճեղք

Պահել – պահող, պահոց, պահեստ, պահարան

Հյուսել – հյուսք, հյուսվածք, ցորենահյուսք

Բանել – բանական, բանահյուսություն, բանիմաց

Գրել – գրող, գրադարան, գրապահարան, ճակատագիր

Գործել – գործվածք, ատաղծագործ, գործադուլ

Զգալ – զգացմունք, զգացողություն, անզգա

Հարցնել – հարց, հարցազրույց, հարցուպատասխան

177․ Քաջվարդ, մեծամեծ, գեղեցկուհի, հատկություն, հասարակագիտություն, հարմարանք, դեղնախտ, գունատություն, հնչյուն, շքեղություն, պերճանք, խղճանք, տկարություն։

179․ Ա խմբի բառերը գոյականներ են, իսկ Բ խմբի բառերը հատուկ անուններ

180․ Հատուկ գոյականները և հատուկ անունները նույն բանն են, օրինակ Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Մեծ, Նաիրա, Աֆրիկա, Սևան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s