Դասարանում

185․

1․ Կատուն մռմռում էր , երևի նեղացրել էին։

2․ Մարդը նվնվում էր երևի նեղացրել էին։

3․ Նարեն ցատկեց ցանկապատից դուրս։

4․ Շունը ցատկեց ցանկապատից դուրս։

5․ Կատուն ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

6․ Թոռնիկը ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

186․

ա) Երաշտահավեր

Դեղձունիկներ

Վագրեր

Առյուծներ

Սիրամարգ

բ) Մանուկներ

Երեխա

Պատանիներ

Երիտասարդներ

Մարդիկ

գ) Հատիկներ

Կապիկներ

Ձագուկներ

Կանայք

Տատիկներ

187. Ա խմբի բառերը եզակի են, իսկ Բ խմբի բառերը հոգնակի։

188. ա)

Սար

հայ

կաթիլ

ուսուցիչ

մայր

մատանի

տատ

կատուն

թութակ

գրպան

բ) Սարեր

հայեր

կաթիլներ

ուսուցիչներ

մայրեր

մատանիներ

տատեր

կատուներ

թութակներ

գրպաններ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s