Հայոց լեզու գիրք 5

228. Երեք տասնյակ – երեսուն

Չորս տասնյակ – քառասուն

Հինգ տասնյակ – հիթսուն

Վեց տասնյակ – վաթսուն

Յոթ տասնյակ – յոթանասուն

Ութ տասնյակ – ութանասուն

Ինը տասնյակ – իննսուն

229․ Ա խմբի բառերը կից թվականներ են, որովհետև 11-99 թվերը գրվում են միասին, իսկ Բ խմբի հարադիր, որովհետև գրվում են առանձին։

230․

Վաթսունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, իննսուներեք, վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսունվեց։

231․

Իննսուն, ինը հարյուր, ինը, ինն տարբեր տեղերում տարբեր ձեվեր են օգտագործում։

232․

Իմ անունը մատյանում քսաներկուերորդն է։ = Իմ անունը մատյանում համար քսաներկուերորդն է։ Առաջնորդ համար վեց հրամանով անծանոթների ժպտալն արգելեց։ = Առաջնորդ վեց հրամանով անծանոթների ժպտալն արգելեց։ Գրքի երեք հարյուր քսանմեկերորդ խնդիրն է լուծում։ = Գրքի համար երեք հարյուր քսանմեկերորդ խնդիրն է լուծում։ Նրա ծանոթն ապրում էր Ծաղկի փողոցի համար երկու տանը։ = Նրա ծանոթն ապրում էր Ծաղկի փողոցի երկու տանը։

233․

Տաս օր է, որ բակ չեմ իջել – Տասներորդ օրն է, որ բակ չեմ իջել։

Երրորդ դասարանցի քույրիկս երկու տարով փոքր է ինձնից։

Երկիր թռչող յուրաքանչուր եկրորդ նավն ինձ հյութեր է բերում։

Խաղի երեսունհինգերորդ թոպեում եղբայրս գոլ խփեց։

Մեկից սկսած յուրաքանչյուր տասներկուերորդ թիվն առնաց մնացորդի կբաժանվի տասներկուսի։

Յուրաքանչյուր չորորրդ ամսվա քսանութերորդ օրը նվիրում էր աշխատանքային սեղանն ու պահարանը կարգի բերելուն։

Կյանքի ություներկուերորդ տարում որոշեց հեխանիվ քշել։

Արդեն տասնվեցերորդ տարում գեղացահքի սիրահարներ կային Հոլանդիաում։

Իմ առաջին գործը քեզ սիրով ոքնելն է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s