Պատմություն

Պատասխանել հետևյալ հարցերին.

•Ի՞նչ է պատմությունը։

Դա մի բան է, որը եղել է անցիալում։

•Ի՞նչ է տալիս մարդուն պատմության ուսումնասիրությունը։

Գիտելիք։

•Ի՞նչ եղանակներով է մարդն ուսումնասիրում պատմություն։

հասկանալով և տեսնելով։

• Ի՞նչ ենք ակնկալում ուսումնասիրել «Պատմություն»  առարկայի շրջանակում։

Հետաքրքրություն։

• Ի՞նչ պատմական վայրերում եք եղել, ինչու՞ է այդ վայրը համարվում պատմական նշանակության։

Հին Երևան (Կոնդ)։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s