Բնագիտություն

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

  1. Որո՞նք են բնական գիտությունները։Թվարկե՛ք դրանք։

Երբ որ երկու նյութերց ստանում ես մեկ այլ նյութ;

  1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում քիմիա գիտությունը;

Օրինակ տեսքի, գույնի և հոտի փոփողություն;

Ի՞նչ են ուսումնասիրում կենսաբանություն և ֆիզիկա գիտությունները։

Քիմյական – Երբ որ երկու նյութերց ստանում ես մեկ այլ նյութ;

Փիզիկական – Երբ օրինակ թղթի վրա ջուր լցնելիս ինչ որ նոր նյութ չենք ստանում։

 Քիմիական ռեակցիաներ։Դրանց ընթանալու պայմանները

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s