Ամենա փոքր և ամենա մեծ բաժանարարներ

5. Հաշվել ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը

ԳտիրԱԸԲազ [77;20]-ը

Պատասխան՝ ԱԸԲազ [77;20]=

Որոշիր 60, 70 և 80 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(60;70;80)= 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s