Մաթեմատիկա 6

30-ի 1/2-ը 15 =-ի:

Գտիր բնական թիվը, եթե նրա 1/10 -ը հավասար է 3 -ի:

Պատասխան՝ թիվը 30 -ն է:

Կարդա խնդիրը և որոշիր, թե ի՞նչ է պահանջվում գտնել՝ ամբողջի մասը, թե՞ ամբողջը տրված մասով:

Կաղամբըզբաղեցնում է 28մ2, ինչը կազմում է բանջարանոցի մակերեսի1/14−ը:Գտիր բանջարանոցի մակերեսը:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը:

  • Պետք է գտնել ամբողջի մասը:
  • Պետք է գտնել ամբողջը տրված մասով:

Ճանապարհի երկարությունը132կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի1/11-ը:

Հաշվիր, թե քանի՞ կմ են ասֆալտապատել:

Ընտրիր ճիշտ պնդումները:  

  • Պետք է գտնել ամբողջը տրված մասով:
  • 1/11-ը 33 կմ է:
  • Ամբողջը անհայտ է:
  • Ճանապարհի 1/11-ը 12 կմ է:
  • Պետք է գտնել ամբողջի մասը:
  • Ամբողջը հայտնի է:

Մարզադահլիճի երկարությունը 49 մ է: Գտիր դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը, եթե լայնությունը կազմում է երկարության 2/7 -րդ մասը, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 1/2 -ը: 

Պատասխան՝

լայնությունը14 

 մ է,

բարձրությունը 

 մ է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s