Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Այս անգամ կատարել դասագրքի հետևյալ առաջադրանքները․ 7-ա,բ,գ,դ, 8, 10-ա,բ,գ,դ, 12, 15-բ, 22։

7.Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարինե՚ք թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ:

X73>455= 873>455

7X3>Y93 = 713>593

944>XYZ =944>865

X3<4X=23<46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s