Դասարանական աշխատանք

Գրել տաս դարձվածք

Հոնքերը կիտել- մռայլվել

Ձեռք առնել- ծաղրել

Երկու խոսքով- պարզ,համառոտ

Ջրի գին- շատ էժան

Շունչը պահել- ուշադրությունը լարել

Քթի տակ- ցածրաձայն

Մի շնչով- միանգամից

Անբան Հուռի ծույլ, ալարկոտ

Անսիրտ,քարսիրտ,խիղճը կորցրած -անխիղճ

Ձեռքը խնդրել-ամուսնության առաջարկ անել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s