Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

32.Մեկ աշխատանքային օրում որը տևում է 8 ժամ,խառատը պատրաստել է 384 մանրակ:Գտեք մանրակների քանակի հարաբերությունը,դրանք պատրաստելու ժամանակին:

Ինչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը

384/8=48

Այն ցույց է տալիս 1 ժամվա աշխատանքը

41.Գտեք 5/7-ին հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար լինի 36 – ի։

15/21     ստուգում՝  15+21=36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s