Հայոց լեզու․ Տնային առաջադրանք

1 . Գրել հետևյալ բառերի հականիշները․

բերրի – անբերրի, անպտուղ

հայտնի – անհայտ, գաղտնի

մեղմ – սաստիկ, ուժգին

գիտուն – անգետ, հիմար

ներգաղթ – արտագաղթ

բնիկ – օտար

պատերազմ – խաղաղություն

երախտամոռ – երախտագետ

անաղարտ – կեղտոտ, պղտոր

2. Թարգմանել առակը․

Զևսը, Պրոմեթևսը, Աթենասը և մայրիկը

Զևսը ստեղծեց ցուլին, Պրոմեթևսը՝ մարդուն, Աթենասը՝ տունը, և որպես դատավոր ընտրեցին մայրիկին։ Մայրիկը նախանձում էր նրանց ստեղծածներին ու սկսեց ասել․ զևսը նկատեց, որ ցլի աչքերը եղջյուրների վրա չեն, և նա չի տեսնում, թե որտեղ է հետույքը. Պրոմեթևս տեսավ, որ մարդու սիրտը դրսում չէ, և անհնար է միանգամից տարբերել վատ մարդուն և տեսնել, թե ինչ կա մեկի հոգում․ Աթենան պետք է անիվներով ապահովեր տունը, որպեսզի ավելի հեշտ լիներ տեղաշարժվելը, եթե մոտակայքում վատ հարեւանը բնակություն հաստատեր։ Զևսը զայրացավ նման զրպարտության համար և մայրիկին քշեց Օլիմպոսից:

Зевс, Прометей, Афина и Мом

Басня Эзопа

Зевс сотворил быка, Прометей — человека, Афина — дом, и выбрали они в судьи Мома. Позавидовал Мом их творениям и начал говорить: Зевс сделал оплошность, что у быка глаза не на рогах и он не видит, куда бодает; Прометей — что у человека сердце не снаружи и нельзя сразу отличить дурного человека и увидеть, что у кого на душе; Афине же следовало снабдить дом колёсами, чтобы легче было переехать, если рядом поселится дурной сосед. Разгневался Зевс за такую клевету и выгнал Мома с Олимпа.

Нет ничего столь совершенного, чтобы быть свободным от всяких упрёков.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s