Մաթեմատիկա․ Տնային առաջադրանք

111. Հաշվե՛ք x կողմով քառակուսու մակերեսը, եթե x = 2 սմ, 3 սմ, 4 սմ,
5 սմ։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինեն արդյոք քառակուսու մակերեսը և նրա կողմի երկարությունը։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

Ուղիղ համեմատական է, եթե կողը մեծանում է մեծանում է նաև պարագիծը

 1. Երկու բանվոր որոշակի ժամանակում պատրաստել են 30
  մանրակ: Քանի՞ բանվոր պիտի աշխատի նույն ժամանակում 45,
  90, 120 մանրակ պատրաստելու համար:

Լուծում՝ 30:2=15

45:15=3

90:15=6

120:15=8

 1. 3 1/5 կգ ապրանքի համար վճարել են 19520 դրամ: Որքա՞ն է պետք
  վճարել նույն տեսակի 1 1/2 կգ ապրանքի համար:

1×2+1=3

19520:3

 1. Հաշվե՛ք x կողով խորանարդի ծավալը, եթե x = 3 սմ, 4 սմ, 5 սմ,
  6 սմ։ Հակադարձ համեմատակա՞ն են արդյոք խորանարդի
  ծավալը և նրա կողի երկարությունը։ Իսկ ուղի՞ղ համեմատական։

3x3x3=27

4x4x4=64

5x5x5=125

6x6x6=216

Ուղիղ համեմատական են։

 1. Հետևյալ մեծություններից որո՞նք են հակադարձ համեմատական.
  ա) նույն արտադրողականությամբ աշխատող բանվորների
  քանակը և այդ աշխատանքը կատարելու ժամանակը,
  բ) ավազանի՝ ջրով լցվելու ժամանակը և որոշակի ժամանակահատվածում նրա մեջ լցվող ջրի քանակությունը,
  գ) շենքի հարկերի քանակը և նրա բարձրությունը,
  դ) տրված ծավալով հեղուկը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ
  միատեսակ անոթների քանակը և մեկ անոթի տարողությունը,
  ե) գնացքի երկարությունը և սլաքավարի խցիկի մոտով նրա
  անցնելու ժամանակը գնացքի հաստատուն արագության
  դեպքում։
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s