Համաշխարհային պատմություն։ Նախնադարյան հասարակության անկումը

Առաջադրանքներ

• Ե՞րբ է սկսվել բրոնզի դարը։ Որո՞նք են բրոնզի առավելությունները։

Բրոնզի դարը տևել է մ.թ.ա. XXXV / XXXIII-ից մինչև մ.թ.ա. XIII / XI դարերը։

• Բրոնզի օգտագործումը ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ տնտեսության մեջ և հասարակական կյանքում։

Մարդիկ բրոնզից ստանում էին տարբեր գործիքներ, սովորեցին բրոնզը ձուլել և ստանալ տարբեր գործիքներ։

 Ի՞նչ է նահապետական ընտանիքը։

Նահապետական ընտանիքներում սերունդները հետևում էին իրենց նահապետների սահմանած օրենքներին, որոնք էլ պարտավոր էին փոխանցել դրանք իրենց սերունդներին: Նահապետական ընտանիքն իր մեջ ընդգրկում էր մոտավորապես 4-5 սերունդ: Այն ընդգրկում էր մեկ հոր զավակների մի քանի սերունդ՝ իրենց կանանցով, որոնք բոլորն ապրում էին մեկ հարկի տակ:

Ինչպե՞ս է առաջացել պետությունը։ Թվարկե՛ք պետության հիմնական գործառույթները։

Հետագայում ցեղային միություններից ձևավորվեց պետությունը։

• Մի քանի նախադասությամբ փորձեք պարզաբանել պետության դերը հասարակության համար։

Եթե չունենանք պետություն, ապա չենք ունենա սեփական բանակը, գիրը, դրամը։

• Դիտելով տեսաֆիլմը` մի քանի նախադասությամբ ներկայացրեք նախնադարի փուլերն ու նրանց առանձնահատկությունները։

Նախնադարի փուլերն են եղել քարի դարը, բրոնզի դարը, պղինձի դարը։ Քարի դարը բաժանվում է երեք մասի հին քարի դար – պալեոլիթ, միջին քարի դար – մեզոլիթ և նոր քարի դար – նեոլիթ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s