Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ 2

171, 172, 173, 179, 180, 181։

171. Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի ­2/3 ը ամուր կազմով է։
Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։

60·2/3=120/3=40

Պատ ՝ 40 գիրք:

172. Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 5/6 ­ը։
Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։

36 · 5/6=180/6=30

30+36=66

Պատ ՝ Կա 66 ուղևոր:

173. Հեռուստաաշտարակն ունի 420 մ բարձրություն և կազմված է
երեք մասից։ Առաջին մասի բարձրությունն աշտարակի բարձրու­
թյան 3/7 ­ն է, իսկ երկրորդը՝ 1/4 ­ը։ Ի՞նչ բարձրություն ունի աշտա­
րակի երրորդ մասը։

420 · 3/7=840/7=180

420 · 1/4 =420/4=105

180+105=285

420-285=135

Պատ ՝ 135:

179. Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր
12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատա­
րեց 114 %­ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողար­
կեց գործարանը։
12500:100=125

125 · 14=1750

Պատ ՝ 1750:

180. Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան
ամբողջ մթերքի 40 %­ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %­ը։ Քանի՞
կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

2000· 40 : 100=800

2000-800=1200

1200·30:100=360

360+800=1160

2000-1160=840

Պատ ՝ 840:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s