Հայոց լեզու․ Տնային առաջադրանք

Ձևաբանություն

Խոսքի մասեր

Հայերենում կա տասը խոսքի մաս՝ գոյական,ածական,թվական,դերանուն,բայ,մակբայ,կապ, շաղկապ,ձայն,արկություն և վերաբերական(եղանակավորող բառեր)։

Գոյականը ցույց է տալիս առարկա։

Առարկա ասելով հասկանում ենք՝

  1. իր, oրինակ՝  պահարան

2. կենդանի, oրինակ՝ շուն

3.երևույթ, օրինակ՝ անձրև

4.անձինք, oրինակ՝ մարդ

Ընթերցանություն,Վիլյամ Սարոյան ,Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրիր։

Դյուրաբորբոք – շուտ գրգռվող

2. Ինչերի հետ է համեմատվում Քրիստինեն, դուրս գրիր համեմատությունները։

3.Ընտրիր քո սիրած փոքրիկ հատվածը պատմվածքում և դուրս գրիր գոյականները։

Մուրադը փաթաթվեց ձիուն, քիթը սեղմեց նրա քթին, ափով մեղմ շոյեց, և մենք հեռացանք։

Ձի, քիթ, ափ

4..Բնութագրիր Արամին

Արամը շատ լավ, ընկերասեր, խելացի, ուրիշների մասին մտածող տղա էր։ Շատ էր սիրում ձիերին և ձի հեծնել։

5.Մուրադին՝ ա) մեղադրիր, բ) արդարացրու ,գ) բնութագրիր

Մուրադը չարաճճի, ընկերասեր, բարի, <<իր ասելով կենդանիների լեզուն հասկացող>> տղա էր և ոչ մի բանով նման չէր Արամին։

3.Լրացուցիչ առաջադրանքներ

1.Տրված բառերը խմբավորիր ըստ խոսքի մասերի։

2.Հող, սղոց, բուժակ, փայտ, պտուտակ, վիրավոր, բուժել, բժիշկ, մաքուր, սրսկել, հարթ, կանաչ, զգուշորեն, կարգին, համառորեն, գարնանային, փայլուն։

գոյական – հող, սղոց, բուժակ, փայտ, պտուտակ, բժիշկ

ածական – վիրավոր, մաքուր, հարթ, կանաչ, կարգին, գարնանային, փայլուն

բայ – բուժել, սրսկել

մակբայ – զգուշորեն, համառորեն

3.Կետերի փոխարեն գրիր ուն կամ յուն ածանցը։

ա ) Քամին խաղում էր պաղպաջյուն ալիքների հետ։

բ) Դողդոջուն ձայնը մատնեց , որ վախենում է։

գ) Սիրով էր տանում հիվանդի քրթմնջյունն ու բողոքը։

դ) Դալար սաղարթի սոսափյունը խաղաղություն էր բերում։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s