Վաղ պետական կազմավորումները հայաստանի տարածքում

Հարցեր

• Պետական ի՞նչ կառուցվածք ուներ Արատտան, ո՞րն էր նրա հովանավոր աստվածը։ Արատտան ուներ ուժեղ բանակ, պարսպապատ մայրաքաղաք և սեփական գիր։ Ուներ արքա, որը նաև հոգևոր առաջնորդն էր։ Նրա հովանավոր աստվածն էր Հայկը։
• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրեք Հայասսա թագավորության մասին։ Հայսսան դա իրականում Հայաստանն է, այդպետ մեր երկիրը կոչել են խեթերը, որոնք հնդեվրոպական ժողուվուրդներ էին։ Հայասսա խեթերեն նշանակում էր հայերի երկիր։ Հայասսան ուներ սեփական գրականություն և հզոր բանակ, 700 մարտակառք և 10 000 հետևակ։
• Մի քանի նախադասությամբ պատմեք Նաիրի երկրի մասին։ Ըստ Ասորեստանի արքաների Նայրի երկիրը գտնվել է Հայաստանի հարավում և Վանա լճի ավազանում։ Այն եղել է ընդարձակ և հպատակություն չճանաչող երկիր, որն ունեցել է 250 քաղաք զորավոր պարիսպներով։

Աղբյուրներ
Դասագիրք, էջ 34-37
տեսաֆիլմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s