Հոլովել տրված բառերը:

Եղևնի

հայր

ծնող

աշուն

ճանապարհ

Ուղղական՝ ո՞վ, ի՞նչ –եղևնի,հայր,ծնող,աշուն,ճանապարհ
Սեռական՝ ո՞ւմ, ինչի՞ – եղևնու,հոր,ծնողի,աշնան,ճանապարհի
Տրական՝ ո՞ւմ, ինչի՞ն – եղևնուն,հայրիկին,ծնողին,աշնան,ճանապարհին
Հայցական՝ ու՞մ, ի՞նչը – եղևնուն,հայրիկին,ծնողին,աշնան,ճանապարհին
Բացառական՝ ումի՞ց, ինչի՞ց – եղևնուց,հորից,ծնողից,աշնանից,ճանապարհից
Գործիական՝ ումո՞վ, ինչո՞վ – եղևնիով,հորով,ծնողով,աշունով,ճանապարհով
Ներգոյական՝ ո՞ւմ մեջ, ինչի՞ մեջ կամ ինչո՞ւմ -եղևնու մեջ,եղևնում,հոր մեջ,հայրիկում,ծնողի մեջ,աշնան մեջ,ճանապարհի մեջ,ճանապարհում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s