Հոլովներ

Հոլովե՛լ տրված բառերը:

Եղևնի, հայր, ծնող, աշուն, ճանապարհ

Ուղղական՝ ո՞վ, ի՞նչ – եղևնի, հայր, ծնող, աշուն, ճանապարհ
Սեռական՝ ո՞ւմ, ինչի՞ – եղևնու, հոր, ծնողի, աշնան, ճանապարհի
Տրական՝ ո՞ւմ, ինչի՞ն – եղևնուն, հայրիկին, ծնողին, աշնան, ճանապարհին
Հայցական՝ ու՞մ, ի՞նչը – եղևնուն, հայրիկին, ծնողին, աշնան, ճանապարհին
Բացառական՝ ումի՞ց, ինչի՞ց – եղևնուց, հորից, ծնողից, աշնանից, ճանապարհից
Գործիական՝ ումո՞վ, ինչո՞վ – եղևնիով, հորով, ծնողով, աշունով, ճանապարհով
Ներգոյական՝ ո՞ւմ մեջ, ինչի՞ մեջ կամ ինչո՞ւմ – եղևնու մեջ, եղևնում, հոր մեջ, հայրիկում, ծնողի մեջ, աշնան մեջ, ճանապարհի մեջ, ճանապարհում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s