Մաթեմատիկա տնային աշխատանք

516, 517, 518, 520, 521, 522, 523։

516. 41

517. ա) 0 < 2 < 3 կամ. 0 < 1 < 3

բ) -4 < -3 < 0 կամ. -4 < -2 < 0 կամ. -4 < -1<0

գ) 8 < 9 < 10

դ)-3 < -2 < 3 կամ. -3 < -1 < 3 կամ. -3 < 0 < 3 կամ -3 < 1 < 3 կամ. -3 < 2 < 3

ե) -6 < -5 < -1 կամ. -6 < -4 < -1 կամ. -6 < -3 < -1 կամ. -6 < -2 < -1

զ)-1 < 0 < 1

518.դրական< բացասական

Դրական թվերը կորդինատային ողղի վրա դեպի աջ են, իսկ բացասական թվերը դեպի ձախ:

520.

2) Բերե՛ք երկու տարբեր ամբողջ թվերի այնպիսի երկու զույգերի օրինակներ, որոնցում՝

ա) առաջին զույգի ավելի մեծ թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի ավելի փոքր թվից:

25 և 48 64 և 100

բ) առաջին զույգի ավելի փոքր թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի, ավելի փոքր թվից։ 
10 և 28 5 և 44

521․ Գտե՛ք ձախ սյունակի յուրաքանչյուր արտահայտության համարժեքը աջ սյունակում.

Մրցույթի մասնակիցների 100 %-ը — Մրցույթի բոլոր մասնակիցները։

Մրցույթի մասնակիցների 50 %-ը — Մրցույթի մասնակիցների կեսը։

Մրցույթի մասնակիցների 25 %-ը — Մրցույթի մասնակիցների մեկ քառորդը։

Մրցույթի մասնակիցների 5 %-ը — Մրցույթի մասնակիցների մեկ քսաներորդը։

522. Խնայբանկը յուրաքանչյուր ավանդին տարեկան ավելացնում է նրա 15 %-ը։ Երկու տարի անց ի՞նչ գումար գրանցված կլինի ավանդատուի հաշվում, եթե նա բանկին հանձնի 200000 դրամ։
200000×15 : 100=30000
20000+30000=230000
23000×15:100=34500
230000+3450=264500

Պատ՝. 264500:

523․ A կետից դեպի B կետն է ուղևորվել բեռնանավը, որի արագությունը 8 կմ/ժ է։ 8 ժ հետո նույն երթուղիով ուղևորվել է շոգենավը, որի արագությունը 24 կմ/ժ է։ Որքա՞ն է A և B կետերի հեռավորությունը, եթե շոգենավը B կետն է հասել բեռնանավից 16 ժ շուտ։

Պատ՝. 288 կմ:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s