Պատմություն

Որտե՞ղ է Միջագետքը, ի՞նչ սահմաններ է ընդգրկում։ Միջագետքը գտնվում է Եփրատ և Տիգրիս ծովերի միջև։
• Միջագետքում ինչպե՞ս ձևավորվեցին առաջին պետությունները։ Միջագետքում ձևավորվեց փոքր քաղաք պետություններ որոնք ստեղեցին Շումերներ ցեղերը։
• Ներկայացրեք Հին Եգիպոսի ձվավորման պատմությունը, նշանավոր արքաների գործունեությունը։ Եգիպտոսը Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքում է Նեղոս գետի ափին։ Իսկ հետո հույն պատմիչ Հերոդոտոսը Եգիպտոսն անվանել է <<Նեղոսի պարգև>>։
• Ե՞րբ Փոքր Ասիայում ձևավորվեցին պետություններ։ Երրորդ հազարամյակի վերջին Խեթերը ստեղծեցին փոքր պետություններ։
• Պատմե՛ք Խեթական պետության մասին։ Փոքր Ասիա թերակղզում ապրող Խեթերը Ք․ ա III հազարամյակի վերջին ստեղծեցին փոքր պետություներ։ Դրանք աշխույժ առևտրական կապեր ունեին Միջագետքի հետ։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s