Մաթեմատիկա

559֊ա,բ,գ,դ,560֊ա,բ,գ,դ,561, 562֊ա,բ,դ, 563֊ա,բ,գ,դ, 565, 568, 569, 572

559. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

ա) 6 – 7 = -1

գ) –30 – 44 = -74

ե) 12 – 9 = 3

է) 18 – 23 = – 5

բ) –11 – 9 = – 20

դ) 8 – 2 = 6

զ) –16 – 7 = – 23

ը) 0 –16 = – 16

560. Կատարե՛ք հանում.

ա) 34–(–7), = 41

գ) 101 – (–8), =109

ե) 29 – (–11), =40

է) –70 – (–14), =- 56

բ) –48–(–25), = -23

դ) –17 – (–34), = 17

զ) –52 – (–2), = – 50

ը) 82 – (–3) = 85

561. Գիշերը օդի ջերմությունը -10օ
C էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2OC։
Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը։ + 30o C

562. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվ

ա) 2 – (8) = –6

բ) 0 – (7) = -7

գ) 3 + (-23) = –20

դ) -28 + 25 = –3

563. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը

ա) (35 – 17) – 20 = -2

բ) (–43 – 14) – 32 = -89

գ) (–74 + 27) – 15 = -62

դ) (29 – 64) + 23 = – 12

565. Թվերից հանե՛ք 11.
18, 9, 0, –3, –1, 2, 5, –4:

18 – 11 = 7

9 – 11 = -2

-3 – 11 = – 14

-1 – 11 = -12

2 – 11 = -9

5 – 11 = -6

-4 – 11 = -15

568. Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
ա) 8 – 3 > 3 – 8

գ) –25 – (–3) < –3 – (–25)

բ) (–7) – 4 < 4 – (–7),

դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։

569. Օդի ջերմությունը իջավ 7օ
C-ով և դարձավ –3օ
C։ Որքա՞ն էր օդի
ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։ 4oC

572. Լրացրե՛ք հետևյալ աղյուսակը.
Առաջին գումարելի –3 0 1 10 –4 8 –7
Երկրորդ գումարելի 4 –2 –5 –16 –3 –16 0
Գումար

-3 + 4 = 1

0 + (-2 ) = -2

1 + ( – 5 ) = -4

10 + ( -16 ) = -6

-4 + ( -3 ) = -7

8 + (-16) = -8

-7 + 0 = -7

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s