Մաթեմատիկա

638 ա,բ,գ,դ, 639 ա,բ,գ,դ,ե,զ, 640, 641 ,643 , 645, 647, 651, 656 ա,բ,գ,դ։

638. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

ա) +7, –4

(+7) x (-4)= -28

(-4) x (+7)= -28

բ) –5, –11

(-5) x (-11)= 55

(-11) x (-5)= 55

գ) –2, +8

(-2) x (+8)= -16

(+8) x (-2)= -16

դ) +12, –12

(+12) x (-12)= -144

(-12) x (+12)= -144

639. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.

ա) +9, –2, +3

 (+3) x (-2) x (+9)= -54

բ) –5, +4, +7

(+7) x (+4) x (-5)= -140

գ) –6, –10, +8

(+8) x (-6) x (-10)= 480

դ) +5, –8, –5

(-5) x (+5) x (-8)= 200

640. Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

ա) –5, –6, –11

(-6) x (-5) x (-11)= -330

բ) 0, –8, +12

(-8) x 0 x (+12)= 0

գ) +2, –10, +7

(+7) x (+2) x (-10)= -140

դ) –16, –18, +20

(-18) x (-16) x (+20)= 5760

ե) +8, 0, –17

(-17) x 0 x (+8)= 0

զ) –6, –1, –19

(-1) x (-6) x (-19)= -114

641. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

ա) (–2) · (+3) · (–7)= 42

բ) (–1) · (–1) · (–1 )= -1

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2)= -120

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5)= 420

643. Եթե բացասական արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք արտադրյալը բացասական թիվ լինել:

Պատ․՝ ոչ

645. Եթե բացասական արտադրիչների քանակը կենտ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք արտադրյալը դրական թիվ լինել:

Պատ․՝ ոչ

647. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 )= -1

բ) (–5 ) · (–20 ) · (+3 ) · (–7 ) · (+2 )= -4200

գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · (–4 )= -1280

դ) ( –7 ) · (–1 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 )= 945

651. Որոշե՛ք, թե ինչ նշան կունենա չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը, եթե՝

ա) այդ թվերից երկուսը դրական են, երկուսը՝ բացասական

«Պլյուս» նշան

բ) այդ թվերից երեքը բացասական են, մեկը՝ դրական

«մինուս» նշան

գ) այդ թվերից երեքը դրական են, մեկը՝ բացասական

«մինուս» նշան

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s