Մաթեմատիկա․ Դասարանական աշխատանք

652. 30 թիվը ներկայացրե՛ք՝
ա) նույն նշանն ունեցող երեք արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, 6 x 5 x 1 = 30, 5 x 6 x 1 = 30, 3 x 10 x 1 = 30
բ) չորս արտադրիչների արտադրյալի տեսքով. այդպիսի արտադրյալում քանի՞ արտադրիչ նույն նշանը պիտի ունենա։ 5 x 2 x 3 x 1 = 30

653. Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ նրանց արտադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ ցանկացած երկու հարևան
թվերի արտադրյալը` դրական:

654.

655.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s