Գնում եմ Մայր դպրոց ․․․

 • Իմ Հյուսիսը. Հյուսիսային դպրոցն ու ես
 • Հյոսիսային դպրոցը ինձ շատ հարազատ դպրոց է։ Ես բացի այդ դպրոցից ոչմի դպրոց չեմ եղել և չեյ էլ ուզում լինել, այդ պատճառով ես չեմ էլ ուզում գնալ ուրիշ դպրոց։
 • Հյուսիսային դպրոցի յոթ հրաշալիքները
 • Հյուսիսային դպրոցում երեխաները աշխատում են ոչ թե տետրերով այլ համակարգիչներով, Մեր դպրոցում կա Ընտրության գործոնեություն, Մեր դպրոցում մեր տետրերը մեր բլոգներն են, Մեր դպրոցը ոչ միայն դպրոց է այլ նաև դպրոց-պարտեզ, Ամառաին արձակուրդների ընթացքում կա ճամբար, Մեր ուսումնական տարին միշտ եղել է 10 ամիս, ես ունեմ հրաշալի ընկեր Նարե Մելքոնյանը։
 • Մայր դպրոցն ու ես
 • Ես Մայր դպրոցում եղել եմ միայն հանդեսների ժամանակ և շատ բան չգիտեմ Մայր դպրոցի մասին։
 • Ի՞նչ սպասելիքներ ունեմ Միջին դպրոցից
 • Հուսով եմ, որ Մայր դպրոցը նույն պես լան է
 • Որքանո՞վ եմ ճանաչում Մայր դպրոցը
 • Գրեթե չեմ ճանաչում։
 • Իմ ամենասիրելի վայրը Մայր դպրոցում
 • Մարզադահլիճը։

Սովորենք Արևմտահայերեն

Մի փոքրիկ տղա դուրս եկավ դպրոցից: – Փոքրիկ տղա մը դուրս ելավ դպրոցէն։

Ես աշխատում եմ գործարանում: – Ես կաշխատիմ գործարանին մեջ։

Մի թռչուն թռավ արտից: – Թռչում մը թռավ արտէն։

Մի մարդ քարից մեծ գեղեցիկ տուն կառուցեց: – Մարդ մը քարէն գեղեցիկ տուն կառուցեց։

Մի մեծ արջ ուտում էր անտառի հատապտուղներից: – Մեծ արջ մը կուտեր անտառի հատապտուղներեն։

Հացից մի կտոր պոկեց և տվեց շանը: – Հացեն կտոր մը պոկեց տվավ շանը։

Սովից քունը չէր տանում:  – Սովեն չեր կրնար քնանալ։

Մի օր երեխաները դպրոց էին գնում: – Օր մը երեխաները դպրոց կերթային։

երբ տղաների մայրը խանութում էր, տեսնում է անկրկնելի գունագեղ նկար։ – Երբ տղաներուն մայրը խանութին մեջն էր կը տեսնէ անկրկնելի գունագեղ նկարներ։

Մի օր նկարիչը աքաղաղ է նկարում, բայց մոռանում է գունավորել այն: – Օր մը նկարիչ աքաղաղ կը նկարեր, բայց կը մորնա գունավորել զայն։

Վարդագույն քաղաքում ահ ու սարսափ էր տարածվել: – Վարդագույն քաղաք մը ահ ու սարսափ տարածվեր էր։

Ժամանակով մի մարդ ու մի կնիկ են լինում։ – Ժամանակով մարդ մը ու կնիկ մը կար։

Անտառի ծառերից ոչ մեկը նրա հետ ընկերություն չէին անում: – Անտառի ծառերեն ոչ մեկը անոր հետ ընկերություն չեին ըներ ։

Նա իր ոտքի տակ սեղմել էր մի դեղնափայլ մետաղ ու կանչում էր: – Ան իր ոտքին տակ սեխմած էր դեղնափայլ մետղ մը ու կը կանչեր։

Արևմտահայերեն բառեր

Կը խաղան – խաղում են

Կը շտապեմ – շտապում եմ

կ’ըլլայ – լինում է

Դեռ բան ունիմ ըսելիք – դեռ պիտի բան ասեմ

Կը խնդրէ – խնդրում է

Իսկ ինծի համա՞ր ինչ ըսաւ Աստուած – իսկ ինձ համար ինչ ասավ Աստված։

հարցուց գայլը – հարցրեց գայլը

Հը, Աստուած ի՞նչ ըսաւ – ինչ ասեց Աստված

Քեզմէ աւելի անխելք մարդ ուրկէ՞ – քեղնից ավել անխելք մարդ որտեղ է ։

Անխելք Մարդը
Ժամանակին աղքատ մարդ մը կար. որքան կ’աշխատէր, որքան կը չարչարուէր,
նորէն ալ նոյն աղքատը կը մնար: Յուսահատ, օր մը որոշեց երթալ Աստուծոյ մօտ եւ
հասկնալ, թէ ե՞րբ այս աղքատութենէն պիտի ազատէր, եւ ինքն իրեն համար բան մը
խնդրէր: Ճամբան գայլի մը կը հանդիպի.

 • Ճամբադ բարի, մարդ-եղբայր, ո՞ւր կ’երթաս,- կը հարցնէ գայլը:
 • Աստուծոյ մօտ,- կը պատասխանէ աղքատը,- տարտ ունիմ պատﬔլիք:
 • Երբ որ հասնիս Աստուծոյ մօտ,- կը խնդրէ գայլը,- ըսէ որ շատ անօթի գայլ մը կայ,
  գիշեր-ցերեկ սար ու ձոր կը պտըտի, ուտելու բան չի գտներ, հարցո՛ւր՝ ﬕնչեւ ե՞րբ
  անօթի պիտի մնայ. ըսէ՛ եթէ զինք ստեղծեր ես, ինչո՞ւ ուտելիք չես հասցներ իրեն:
 • Լա՛ւ,- կ’ըսէ մարդը եւ կը շարունակէ ճամբան: Շատ կ’երթայ թէ քիչ, կը հանդիպի
  սիրուն աղջկայ մը:
 • Ո՞ւր կ’երթաս, եղբայր,- կը հարցնէ աղջիկը: – Աստծոյ մօտ:
 • Երբ որ տեսնես Աստծուն,- կ’աղաչէ սիրուն աղջիկը,- ըսէ որ երիտասարդ, առողջ,
  հարուստ աղջիկ մը կայ, բայց չի կրնար ուրախ ըլլալ, բախտաւոր զգալ ինքզինք. Ի՞նչ
  պիտի ըլլայ անոր վիճակը:
 • Կ’ըսեմ,- կը խոստանայ ճամբորդը եւ կ’երթայ ու կը հանդիպի ծառի մը, որ թէեւ
  ջրափին կանգնած էր, բայց չոր էր:
 • Ո՞ւր կ’երթաս, ով ճամբորդ,- կը հարցնէ չոր ծառը: – Աստծոյ մօտ կ’երթամ: – Կեցի՛ր, ես
  ալ ըսելիք մը ունիմ,- կը խնդրէ չոր ծառը,- Աստծուն կ’ըսես՝ այս ի՞նչ բան է, բուսեր եմ
  զուլալ ջուրի ափին, բայց ամառ-ձﬔռ չոր կը մնամ, ե՞րբ պիտի կանաչիմ: Աղքատը այս
  խնդրանքն ալ լսեց եւ շարունակեց ճամբան: Այնքան գնաց, ﬕնչեւ գտաւ Աստծուն:
  Բարձր ժայռի մը տակ, ժայռին կռթնած, ծեր մարդու կերպարանքով նստած էր
  Աստուած:
 • Բարի օր,- ըսաւ աղքատը եւ կեցաւ Աստուծոյ առջեւ:
 • Բարով եկար- պատասխանեց Աստուած,- ի՞նչ կ’ուզես:
 • Այն կ’ուզեմ, որ բոլորին հաւասար նայիս, մէկուն աւար չտաս, մէկուն՝ խաւար, ես
 • այնքան կը տանջուիմ, այնքան կ’աշխատիմ, նորէն ալ չեմ կրնար կուշտ փորով հաց
 • գտնել. իսկ շատերը, որ իմ կէսիս չափ ալ չեն աշխատիր, հարուստ ու հանգիստ
 • կ’ապրին:
 • Գնա,- Աստուած ըսաւ,- բախտ տուի քեզի, գնա՛ վայելէ՛…
 • Դեռ բան ունիմ ըսելիք, Տէր,- ըսաւ աղքատը եւ պատﬔց անօթի գայլին, սիրուն աղջկան
 • եւ չոր ծառին խնդրանքները: Աստուած բոլորին ալ պատասխան տուաւ եւ աղքատը,
 • շնորհակալութիւն յայտնելով, հեռացաւ: Վերադարձին չոր ծառին հանդիպեցաւ:
 • Ինծի համար Աստուած ի՞նչ ըսաւ,- հարցուց չոր ծառը:
 • Ըսաւ՝ տակդ ոսկի կայ, ﬕնչեւ այդ ոսկին չհանեն, որ արմատներդ հողին հասնին, դուն
 • չես կանաչիր,- պատﬔց մարդը:
 • Ալ ո՞ւր կ’երթաս. եկուր ոսկին հանէ, ինծի համար ալ լաւ կ’ըլլայ, քեզի համար ալ. դուն
 • կը հարստանաս, ես կը կանաչիմ:
 • Չէ՜, ես ժամանակ չունիմ, կը շտապեմ,- պատասխանեց աղքա տը,- Աստուած ինծի
 • բախտ տուաւ, պէտք է երթամ բախտս գտնեմ, վայելեմ,- ըսաւ ու գնաց:
 • Հասաւ սիրուն աղջկան.
 • Ի՞նչ լուր բերիր ինծի համար:
 • Աստուած ըսաւ, որ պէտք է կեանքիդ ընկեր մը գտնես, այն ատեն տխուր չես ըլլար,
 • ուրախ ու երջանիկ կ’ապրիս:
 • Եթէ այդպէս է, ուրեմն դո՛ւն եղիր իմ կեանքիս ընկերը:
 • Չէ՜, կեանքիդ ընկեր ըլլաու ժամանակ չունիմ, Աստուած ինծի բախտ տուաւ, պէտք է
 • երթամ բախտս գտնեմ, վայելեմ,- ըսաւ աղքատը եւ հեռացաւ:
 • Անօթի գայլը ճամբուն վրայ կը սպասէր.
 • Հը, Աստուած ի՞նչ ըսաւ:
 • Եղբայր, Աստուծոյ քով գացած ատենս, քեզմէ յետոյ սիրուն աղջկայ մը եւ չոր ծառի մը
 • հանդիպեցայ. աղջիկն ապսպրեց, որ հարցնեմ թէ ինքը ինչո՞ւ չի կրնար ուրախ ապրիլ

ծառն ալ՝ թէ ինչո՞ւ ինք գարուն ամառ չոր է: Աստծուն պատﬔցի, ըսաւ՝ աղջկան ըսէ
իրեն համար կեանքի ընկեր մը թող գտնէ, կը բախտաւորուի, ծառին ալ ըսէ՝ տակը ոսկի
կայ, պէտք է այդ ոսկիները հանեն, որ արմատները հողին հասնին եւ կանաչի: Եկայ
իրենց պատﬔցի. ծառն ըսաւ՝ դէ եկուր հանէ ոսկին տար, աղջիկն ալ թէ՝ ես քեզ
կ’ընտրեմ որպէս կեանքիս ընկեր: Ըսի՝ չէ՜, չեմ կրնար, Աստուած ինծի բախտ տուաւ,
պէտք է երթամ բախտս գտնեմ, վայելեմ:

 • Իսկ ինծի համա՞ր ինչ ըսաւ Աստուած,- հարցուց գայլը:
 • Քեզի համար ըսաւ՝ անօթի մնաս, ﬕնչեւ անխելք մարդ մը գտնես, ուտես, կշտանաս:
 • Քեզմէ աւելի անխելք մարդ ուրկէ՞ գտնեմ, որ ուտեմ,- ըսաւ գայլը եւ կերաւ անխելք
  աղքատին: