Ճանապարհ, ժամանակ արագություն

Դասարանական առաջադրանքներ

1360կմ ճանապարհն ավտոմեքենան անցել է 90կմ/ժ, ավտոբուսը՝ 60կմ/ժ, իսկ հեծյալը՝ 12կմ/ժ արագությամբ։ հաշվի՛ր նրանց ծախսած ժամանակը։ 360:90=4 360:60=6 360:12=3 4+6+3=13 Պատ.՝13 ժամ:

2. Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհն անցավ 4 ժամում 60կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ ժամում նա կանցներ այդ ճանապարը, եթե ընթանար 20կմ/ժ-ով ավելի արագությամբ։60×4=240  60+20=80 240:80=3    Պատ.՝3ժամ:

3 Միմյանցից 450կմ հեռավորությամբ երկու վայրերից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3ժ հետո։ Դրանցից մեկի արագությունը 80կմ/ժ էր։ Հաշվի՛ր մյուսի արագությունը։  3×80=240  450-240=210 210:3=70  Պատ.`70

4

140+210=350   350:5=70   140:70=2   Պատ.՝2 ժամում:

5 Ո՞ր թվանշաններով կարող է վերջանալ 4-ի պատիկ թիվը։ 8,72,16,20,24,28,32

Տնային առաջադրանքներ

1. Հայկենց տնից մինչև դպրոց 450մ է։ Հայկն այդ օրը դպրոց է գնացել 50մ/ր արագությամբ, իսկ վերադարձել է 30մ/ր արագությամբ։ նա որքա՞ն ժամանակ է ծախսել դպրոց գնալու և վերադառնալու համար։ 450:50=9  450:30=15  9+15=24  Պատ.՝24ր:

2. A և B վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու հեծյալ։ հանդիպման պահին A վայրից մեկնողն անցել է 25կմ ճանապարհ։ Այդ պահին որքա՞ն էր մյուս հեծյալի հեռավորությունը A վայրից։  Պատ.՝25կմ

3. Հաշվի՛ր 48-ի բաժանարարների քանակը։ 2,4,6,8,12,24,48: յոթ հատ:

4 Կա՞ արդյոք 8-ի պատիկ թիվ, որի գրությունը վերջանա 7-ով։  Ոչ

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Հաշվի՛ր ավտոմեքենայի և ավտոբուսի արագությունները գիտենալով, որ ավտոմեքենան 240կմ ճանապարհն անցել է 3 ժամում, իսկ ավտոբուսը՝ 4 ժամում։ 240:3=80  240:4=60  Պատ.՝80,60:

2. Ավտոմեքենան առաջին 2 ժամում ընթացավ 80կմ/ժ արագությամբ, իսկ հաջորդ 2 ժամում՝ 20կմ/ժ-ով արագ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ 4 ժամում։ 80×2=160  80+20=100  100×2=200  200+160=360  Պատ.՝360

3 Զբոսաշրջիկը 3 ժ գնաց ավտոբուսով 80կմ/ժ արագությամբ, այնուհետև 2ժ գնաց ձիով 10կմ/ժ արագությամբ։ Դրանից հետո նրան մնաց անցնելու ևս 7կմ։ Որքա՞ն ճանապարհ էր նախատեսել անցնել զբոսաշրջիկը։80×3=240  10×2=20 240+20+7=267  Պատ.՝267

4 Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1400կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա գնաց 8ժ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4ժ-ով ավելի։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ նա երկրորդ օրը։8+4=12  12+8=20  1400:20=70 70×8=560  12×70=840 Պատ.՝840

5 A վայրից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու մեքենա։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 2ժ հետո, եթե նրանցից մեկի արագությունը 70կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 80կմ/ժ։ 70×2=140  80×2=160  160-140=20  Պատ.՝20

Տնային առաջադրանքներ

1 Հեծանվորդը առաջին 2 ժամում ընթացավ 18կմ/ժ արագությամբ, հետո արագությունը 3կմ/ժ-ով փոքրացրեց և գնաց ևս 2 ժամ։ Նա  որքա՞ն ճանապարհ անցավ այդ 4 ժամում։ 18×2=36 18-3=15 15×2=30  36+30=66  Պատ.՝66կմ:

2 Զբոսաշրջիկը 4 ժ գնաց ավտոբուսով 70կմ/ժ արագությամբ, այնուհետև 5ժ գնաց ձիով 20կմ/ժ արագությամբ։ Դրանից հետո նրան մնաց անցնելու ևս 5կմ։ Որքա՞ն ճանապարհ էր նախատեսել անցնել զբոսաշրջիկը։ 70×4=280  20×5=100  280+100+5=385  Պատ.՝385

3. Գյուղից դեպի սար միաժամանակ մեկնեցին երկու հեծյալ։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը մեկնելուց 40ր հետո, եթե նրանցից մեկի արագությունը 130մ/ր է, իսկ մյուսինը՝ 145մ/ր։ 130×40=5200  145×40=5800  5800-5200=600 Պատ.՝ 600

4 Գտի՛ր այն եռանիշ թվերը, որոնց թվանշանների գումարը 4 է։ 202,121,112,211,220,310,301,103,130,400:

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ինքնաթիռը քանի՞ կիլոմետր կթռչի 3 ժամում, եթե նրա թռիչքի արագությունը 800կմ/ժ է։  Լուծում.՝ 800×3=2400   Պատ.՝2400

2 Հաշվի՛ր ավտոմեքենայի և գնացքի անցած ճանապարը 4 ժամում՝ իմանալով, որ ավտոմեքենան ընթացել է 70կմ/ժ արագությամբ, իսկ գնացքը՝ 15կմ/ժ-ով ավելի արագ։ Լուծում.՝ 70×4=280կմ 15×4=60կմ  280+60=340կմ Պատ.՝340 կմ

3 Հեծյալը 130մ/ր արագությամբ A վայրից շարժվեց դեպի  5կմ300մ հեռավորության վրա գտնվող B վայրը։ Որքա՞ն ճանապարհ նա դեռ կունենա անցնելու շարժվելուց 30ր հետո։  Լուծում.՝ճանապարհ=30×130=3900 Պատ՝3կմ900մ:

4 A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 85կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 90կմ/ժ արագությամբ։ Շարժվելուց 2ժ հետո նրանք հանդիպեցին։ Հաշվի՛ր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։  Լուծում.՝85×2=170  90×2=180  170+180=350  Պատ.՝350կմ:

5. A վայրից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու մեքենա։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 2ժ հետո, եթե մեքենաներից մեկի արագությունը 60կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝Լուծում՝60×2=120կմ 70×2=140   140-120=20   Պատ.՝20կմ

6 Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։ որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ՝ 5 կովի մեկ շաբաթ կերակրելու համար։Լուծում.՝7×20=140  140×5=700  Պատ.՝ 700կգ:

7 Հաշվի՛ր, թե որքան ջուր է հոսում ծորակից 4 ժամում՝ գիտենալով, որ 1 ժամում հոսում է 240լ։ Լուծում.՝240×4=960լ Պատ.՝960լ:

Տնային առաջադրանքներ

1Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի կրիան 10 րոպեում, եթե նրա շարժման արագությունը 12մ/ր է։  10×12=120  Պատ.՝120մ

2 Որքա՞ն ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքից 15վ հետո, եթե նրա թռիչքի արագությունը 8կմ/վ է։  15×8=120  Պատ.՝120կմ

3. Ավտոմեքենան 90կմ/ժ արագությամբ  A քաղաքից մեկնեց 360կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը։ A քաղաքից դուրս գալուց 3ժ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից։ 360:90=4  3×90=270  360-270=90  Պատ.՝90կմ

4 A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 75կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 80կմ/ժ արագությամբ։ Շարժվելուց 3ժ հետո նրանք հանդիպեցին։ Հաշվի՛ր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։ 75×3=225  80×3=240 240+225=465  Պատ.՝465կմ:

5. A վայրից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու մեքենա։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 3ժ հետո, եթե մեքենաներից մեկի արագությունը 50կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 65կմ/ժ։ 3×50=150  3×65=195   195-150=35 Պատ՝35կմ

6 Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։ որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ՝ 1 կովի մեկ շաբաթ կերակրելու համար։ 7×20=140  Պատ.՝140կգ

7 Ծորակից 1ժամում հոսում է 240լ ջուր։ Քանի՞ ժամում կլցվի 2880լ տարողությամբ ջրավազանն այդ ծորակով։ 2880:240=12ժ  Պատ.՝12:

2-ի բաժանելիության հայտանիշ

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ո՞ր շարքի բոլոր թվերն են պատիկ 2-ին։

124, 390, 2056, 278, 52, 260, 7

124, 6482, 3, 148, 472

226, 648, 9624, 7830, 7892 այս շարքի

2 Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և պատասխանի՛ր հարցերին։

65, 420, 1021

60+5   5միավոր,  չի բաժանվում, կենտ է:

400+20  0միավոր, բաժանվում է,զույգ:

1000+20+1  1միավոր, չի բաժանվում, կենտ:

Քանի՞ միավոր կա յուրաքանչյուր թվի միավորների կարգում։

Այդ թվերից ո՞րն է առանց մնացորդի բաժանվում 2-ի։

Այդ թվերից որո՞նք են կենտ, և որո՞նք՝  զույգ։

3. Ընտրի՛ր այն արտահայտությունները, որոնց արժեքը պատիկ է 2-ին։

120+1124 սա

1366-114 սա

2251+215+212 սա

4527-106-101 սա

1575-24-24

2×277-211

4 Հետևելով օրինակին՝ կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր սրդյունքը։

Օրինակ՝

248։5=49(3մն)

Ստ․ 49×5+3=248

375:2=187(5մն) 187×2+5=379

375:5=75 75×5=375

375:10=37(5մն) 37×10+5=375

370:10=37 37×10=370

5․ Շախմատի խմբակում կա 11 տղա և 5 աղջիկ: Ամեն ամիս խմբակին միանում է 1 տղա և 3 աղջիկ: Քանի՞ ամիս անց խմբակում տղաների և աղջիկների քանակը կհավասարվի: Պատ.՝3 ամիս անց:

Տնային առաջադրանքներ

1 Ո՞ր շարքի բոլոր թվերն են պատիկ 2-ին։

3200, 324, 185, 4, 506

2902, 8, 442, 334, 2256 այս շարքի

4388, 9, 880, 292

2 Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և պատասխանի՛ր հարցերին։

72, 503,  3250

70+2  2միավոր,  բաժանվում է, զույգ է:

500+3   3միավոր ,չի բաժանվում, կենտ է:

3000+200+50  0միավոր, բաժանվում է, զույգ է:

Քանի՞ միավոր կա յուրաքանչյուր թվի միավորների կարգում։

Այդ թվերից ո՞րն է առանց մնացորդի բաժանվում 2-ի։

Այդ թվերից որո՞նք են կենտ, և որո՞նք՝  զույգ։

3. Ընտրի՛ր այն արտահայտությունները, որոնց արժեքը պատիկ է 2-ին։

418+2109=2527

326+24=350 սա

2136-321=2467

1562-28=1534 սա

2×251=502 սա

2×277+212=766 սա

4 Հետևելով օրինակին՝ կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր սրդյունքը։

Օրինակ՝

248։5=49(3մն)

Ստ․ 49×5+3=248

2090:2=1045 1090×2=2090

2794:5=558(8մն) 558×5+8=2798

2790:10=279  279×10=2790

2797:10=279(7մն)  279×10+7=2797

5Հասմիկը, կարդալով օրական 12 էջ, ո՞րերորդ օրը կվերջացնի 124 էջանոց գրքի ընթերցումը։   Պատ.՝11-րդ օրը:

Զույգ և կենտ թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ

1 1, 2, 5, 33, 28, 99, 405, 512, 777, 888, 1416, 1547, 5555, 15325, 152412 թվերից որո՞նք են զույգ, և որո՞նք կենտ։ զույգ-2,28,512,888,1416,152412: կենտ-1,5,33,99,405,777,1547,5555,15325:

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող զույգ թվերի տարբերությունը։ 2:

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

148 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը 147,149    կենտ

Երկու զույգ թվերի գումարը – զույգ

Երկու թվերի գումարը, որոնցից մեկը զույգ է, մյուսը կենտ20+3=23, կենտ:

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

44կմ-2կմ35մ =41կմ965մ

62տ210կգ-2տ280կգ=59տ930կգ

24օր-3օր6ժ=576-78=498

34կմ85մ+2կմ35մ=36կմ120մ

22տ210կգ+2տ880կգ=43տ90կգ

2օր16ժ+3օր9ժ=64+51=145ժ

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

3360:32=105

3232=168064:52

3018=5486-2468

22004=11233+10771

6. Երկու թվերի գումարը 480 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից մեծ է 5 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

480։6=80

80×5=400

7. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6000, 1184, 321, 418, 1, 1150, 1200, 324

a<1200     a>1125    1184,1150

a>4587     a<4595

8. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(30+1):3=10 (1մն)

(30+1):5=6 (1մն)

(30+1):10=3 (1մն)

9. 6 մեծ  և 4 փոքր պարկերում կա 38կգ ալյուր։ 4 մեծ և 4 փոքր պարկերում՝ 28 կգ ալյուր։ Որքա՞ն ալյուր կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։  6-4=2  38-28=10  10:2=5  5×6=30   38-30=8  8:4=2

10  Դասարանի 31 աշակերտներից 21-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, իսկ՝ 18-ը՝ իսպաներեն։ Քանի՞ աշակերտ ցանկություն հայտնեց սովորել երկու լեզուներն էլ։ 21+18=39 39-31=8

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվարկի՛ր 33-ից մինչև 45-ը ներառյալ բոլոր կենտ թվերը։ 33,35,37,39,41,43,45:

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող կենտ թվերի տարբերությունը։ 2

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

125 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը 124,126   զույգ

Երկու կենտ թվերի գումարը  -զույգ

Որևէ զույգ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը -կենտ

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

62դմ2սմ-5դմ8սմ=564սմ

12ժ20ր-2ժ40ր=580ր

82կգ-6կգ650գ=21կգ350գ

42դմ7սմ+5դմ8սմ=485սմ

12կգ650գ+6կգ450գ=19կգ100գ

12ժ20ր+2ժ40ր=900ր

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

10656։24=444

203=4872:24

2603+3637=6240

48216-215=48001

6 Երկու թվերի գումարը 560 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից փոքր է 6 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

560:7=80

80×6=480

7. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6450, 1, 1240,  459,

a<1245        a>1200             1240

a>214       a<1800                459,1240

8. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(40+1):4=10(1մն)

(40+2):4=10(2մն)

(40+3):4=10(3մն)

9 7 մեծ և 5 փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ։ 7 մեծ և 7 փոքր պարկերում՝ 42կգ։ Որքա՞ն բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։ 42-38=4  4:2=2  38-10=28  28:7=4

10 Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։ 15-3=12

5-ի բաժանելիության հայտանիշը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 336+4=340  336+9=345

 2․ 418-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 418-8=410 418-3=415

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

336+1124=1460 այո

336+1009=1345  այո

336+25=361  ոչ

7366-114=7570  այո

4․ Գրի՛ր 16-ի բոլոր բաժանարարները և 16-ի երեք բազմապատիկ։բաժանարաներ 16-1,2,8,16:  բազմապատիկներ16-16,32,48:

Տնային առաջադրանքներ

1 Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 234-ին՝ ստացված գումարը 5-ի բաժանվի առանց մնացորդի։ 234+6=240  234+1=235

2․ 4516-ից հանրի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 4516-1=4515  4516-6=4510

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

3036-321=2715  այո

3362-27=3335  այո

4251+214=4465  այո

1326-196=1130   այո

2345-23=2368   ոչ

4 Գրի՛ր 12-ի բոլոր բաժանարարները և 12-ի երեք բազմապատիկ։ բաժանարար12-1,2,3,4,6,12:   բազմապատիկ  12-24,36,48:

Բազմապատիկ և բաժանարար

Բազմապատիկ և բաժանարար

Դասարանական առաջադրանքներ

Բանավոր քննարկման հարցեր

1 Ասա 2-ի բազմապատիկ մի քանի թիվ։

2 Ո՞րն է 3-ի բազմապատիկ ամենափոքր թիվը։

3 Ասա՛ 40-ից մեծ՝ 4-ի բազմապատիկ որևէ թիվ։

4 Քանի՞ բազմապատիկ ունի 5-ը։ Ասա մի քանիսը։

Առաջադրանքների փաթեթ

1 Գրիր 30-ի բոլոր բաժանարարները։

2 Ո՞ր թիվն է 18-ի ամենափոքր բաժանարարը։

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

35-1,7,5,35

48-1,2,4,8,6,12,24,48

19-1,19

3640-3640,1,2,4,8,10,12,14,20,26,28,40,52,56,70,130,140…

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

5-10,25,50

14-28,70,140

20-40,80,100

6 Կատարիր գործողությունը։

14կգ250գ-3կգ750գ=10կգ500գ

28ց32կգ-4ց90կգ=23ց42կգ

22տ200կգ-640կգ=21տ560կգ

7 Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

7560։90+(1282-1214)-8400:100=68

                 
1282     7560 90
 1214      7208 4
    6 8   0360   
      360   
         000   
           
 84    1 5 2       
+68      8 4       
  1 5 2      6 8       
                  
                  
                  

8. Եթե Աննան իր գնած ժապավենը բաժանի 7ական մետր երկարությամբ կտորների, ապա կառաջանա 6 այդպիսի կտոր, և կավելանա 2մ ժապավեն։ Հաշվի՛ր, թե քանի մետր ժապավեն է գնել Աննան։7×6=42  42+2=44

9 Երևանից Մոսկվա ինքնաթիռի թռիչքի տևողությունը 2ժ30րոպե է։ Այդ թռիչքը չվացուցակով նախատեսված է ժամը 12։25-ին։ Ժամը քանիսի՞ն ինքնաթիռը վայրէջք կկատարի Մոսկվայում, եթե թռիչքը տեղի ունենա ճիշտ ժամանակին։ 2:55 ին

10 Ուղղանկյունը  անկյունագծերով բաժանվում է 4 այնպիսի եռանկյունների, որոնց մակերեսները հավասար են։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյուններից մեկի մակերեսը, եթե ուղղանկյան լայնությունը 55մմ է, իսկ երկարությունը 80մմ։ 80×55=4400  4400:4=1100

Տնային առաջադրանքներ

1 Գրիր 40-ի բոլոր բաժանարարները։ 40,20,10,8,5,1

2 Ո՞ր թիվն է 27-ի ամենափոքր բաժանարարը։1-ը

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 7 -24,12,8,6,4,2,1

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

50-50,25,10,5,2,1

45-45,15,9,5,1

47-47,1

124-124,1,2,4

1434-1,2,3,6

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

2-20,14,16

3-3,6,9

4-39,36,24

40-40,80,120

6 Կատարիր գործողությունը։

18կմ650մ-16կմ850մ=1կմ800մ

15մ25սմ-7մ40սմ=785սմ

16դմ7սմ-8սմ=159սմ

7 Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

320000:(3012+6988)+(4580-3012)=1600

                  
                  
                  
+3012  4580      
 6988   3012      
10000   1568      
                
  +32            
 1568            
 1 6 0 0              
                  
                  

8.  Երբ Անին իր մոտ եղած 124 ուլունքը փորձեց հավասար քանակներով բաժանել ընկերուհիներին, ապա նրանցից յուրաքանչյուրին հասավ 10 ուլունք։ Քանի՞  հոգու բաժանեց Անին ուլունքները։ Քանի՞ ուլունք  մնաց Անիին։ 124:10=12(4մն.)    12հոգու,4մնաց:

9. Երևանից Մոսկվա ինքնաթիռի թռիչքի տևողությունը2ժ30րոպե է։ Այդ թռիչքը չվացուցակով նախատեսված է ժամը 12։25-ին։ Սակայն թռիչքը հետաձգվեց 2ժ20րոպեով։ Ժամը քանիսի՞ն այն վայրէջք կկատարի Մոսկվայում։ 4:15 ին:

10 Դաշտում արածում էին սագեր և ուլիկներ։ Արամը հաշվեց և տեսավ, որ նրանք միասին ունեն 18գլուխ և 50 ոտք։ Քանի՞ սագ և քանի՞ ուլիկ էր արածում դաշտում։ 11×2=22    7×4=28     11սագ,7ուլիկ:

1․ Ո՞րն է ամենամեծ միանիշ թվի կրկնապատիկը։18

2․ Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։60

3․ Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի տասնապատիկը։1000

4․ Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը:4000

5․ Թվարկիր 12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ի 36,48,60,72,84

1․ Գրադարանում կա 54600 գեղարվեստական և 3640 գիտական գիրք։ Քանի՞ անգամ է գրադարանում եղած գեղարվեստական գրքերի քանակն ավելի գիտականների քանակից։ 

54600:3640=15

2․ 8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96լ ։ Քանի՞ լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից յուրաքանչյուրի տարողությունը 19 լ-ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։

96:8=12 12+19=31 31×7=217լ.

3․ Ունենք 1 սմ երկարությամբ 42 ձողիկ։ Հնարավո՞ր է արդյոք այդ ձողիկներով կազմել 12 սմ և 9 սմ կողմերով ուղղանկյուն։ 9+9+12+12=42 Այո, հնարավոր է:

4․ Վերցված է մի թիվ։ Եթե նրան գումարենք 15 և ստացված գումարը բազմապատկենք 4-ով, ապա կստացվի 80։  Ո՞րն է այդ թիվը։ 80:4=20 20-15=5 Պատ.՝5

5․ Խանությում գործվածքի իրար հավասար երկու  կտորներ կային։ Երբ առաջին կտորից վաճառեցին 16 մ, իսկ երկրորդից՝ 28մ, առաջինում 3 անգամ ավելի գործվածք մնաց, քան երկրորդում։ Սկզբում քանի՞ մետր գործվածք կար յուրաքանչյուր կտորում։

6․ Սեղանին դրված են 4 տեսակ մատիտներ: Սև մատիտները 6 հատ են, կապույտ մատիտները սև մատիտներից 5 հատով ավել են, կարմիր մատիտները կապույտ մատիտներից 3 հատով պակաս են, իսկ կանաչ մատիտները 2 հատով ավել են, քան կապույտ և կարմիր մատիտները միասին: Քանի՞մատիտ կա սեղանին: 6+11+8+21=46 Պատ.՝46 մատիտ:

7․

Թունելով իրար ընդառաջ շարժվում են երեքական ավտոմեքենաներ, ինչպես պատկերված է նկարում: Մեքենաներն իրար կողքով անցնել չեն կարող, սակայն թունելի հատվածներից մեկում կա խոռոչ, որտեղ տեղավորվում է մեկ ավտոմեքենա: Վարորդներին օգնեք շարունակել իրենց ճանապարհը:

  • Վերնագրի՛ր — Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում
  • Փոքրիկ պատումի տեսքով ներկայացրու քո ուսումնական տարվա աշխատանքը
  • Մենք անցել էնք բաց բեկյալ, փակ բեկյալ, ինքնահատվոխ բեկյալ և այլ բեկյա նէր: Ահա և մեր աշխատանքներ այստեղ
  • Մասնակցել եմ ամենամսյա մաթեմատիկական ֆլեշմոբերին։ Այո-ոչ
  • Այո մասնակցել եմ:
  • Իմ մաթեմատիկա բաժնի հղումը
  • Այստեղ

Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

1․Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից։

20 718 50=20x50x718=1000×718=718000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            
            
            
            
            
            
            
            

80 60 50=80x60x50=4800×50=240000

            
            
            
            
            
            
            
            

30 24 50 20=30x20x50x24=600x50x24=3000×24=720000

            
            
            
            
            
            
            
            

40 48 25=40x25x48=40×25=1000×48=48000

            
            
            
            
            
            
            
            

40 70 50=40x50x70=40×50=2000×70=140000

            
            
            
            
            
            
            
            

50 42 40 20=50x20x42x40=50×20=1000×40=40000×42=1 680 000

            
            
            
            
            
            
            
            

2․Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը։

840+200-(280-80)=840

550-(370-400:20)=200

700-(700-600 5=200

600-(300+800:4)=100

3. Խնձորով բարձած մեքենայում արկղերը դասավորված են 4 շարքով, յուրաքանչյուրում՝ 6 արկղ։ Այդպիսի շարքերով արկղերը 5 շերտով դասավորված են իրար վրա։ Հայտնի է նաև, որ մեկ արկղ խնձորի զանգվածը 20կգ է։ Որքա՞ն է մեքենայում բարձաձ ամբողջ խնձորի զանգվածը։

6×20+6×20+6×20+6×20=120+120+120+120=480       Պատ՝480կգ:

4. Համերգային դահլիճում 5 շարքով տեղադրված են 9-ական նստատեղ ունեցող նստարան։ Յուրաքանչյուր շարքում 6 նստարան է։ Ընդամենը քանի՞ նստատեղ կա այդ դահլիճում։

 9×6+9×6+9×6+9×6+9×6=5×54=270          Պատ.՝270

5. Եռանկյան մի կողմը 44մմ է, իսկ մյուս երկու կողմերի գումարը 104մմ է։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը։

104+44=148