Կոտորակների գումարում

1․ Գումարե՛ք կոտորակները

2․ ABCDE հնգանկյան մեջ

Գտեք հնգանկյան պարագիծը։

5\12 + 5\12 + 8\9 + 8\9 + 11\18 = 15 \36+ 15\36 + 32\36 + 32\36 + 22\36 = 116\36

3․ Պետք էր վերանորոգել 900մ երկարությամբ մի ճանապարհ։ Առաջին մի քանի օրում վերանորոգված ճանապարհահատվածի երկարությունը 180մ էր։ Աշխատանքի ո՞ր մասն էր կատարված, և ո՞ր մասն էր մնացել կատարելու։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գումարե՛ք կոտորակները

2 Քանի՞ վայրկյան են

 րոպեն 60:3=20

 ժամը 60:5=12

 օրը 24:8=3

3․ Հեծանվորդի արագությունը մեքենայի արագության -ն է։ Որքա՞ն է մեքենայի արագությունը, եթե հեծանվորդը 50կմ ճանապարհն անցնում է 2ժամում։ 50 : 2 = 25 կմ / ժ.    25 x 3 = 75

Մաթեմաթիկա

1․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 243 է։ 

243-1 = 242

242 : 2 = 121

121+1= 122

121, 122

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։ 

442 : 2 = 221

221 – 1 = 220

221 + 1 = 222

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է։ 

212 : 2 = 106

106 – 1 = 105

106 + 1 = 107

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։ 

213 : 3 = 71

71 + 1 = 72

70 – 1 = 69

5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը  219 է։ 

219 : 3 = 73

73 + 1 = 74

73 – 1 = 72

6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 135 է։ Գտեք այդ թվերը։ 

135:3=45

45+2=47

45-2=43

7․ Հաշվիր 15-ի պատիկ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը, որոնք պատիկ են նաև 10-ին։

30, 60, 90

8. Փորձի՛ր ինքդ կազմել նմանատիպ խնդիր

Բաժինների գումարումը, սովորոական կոտորակներ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կարդացե՛ք կոտորակները․

  , , , , ,

2․ Գրիր այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը

 =   2\6

  = 5\10

  =5\20

3․ Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրեք սովորական կոտորակը․

 +1\7+1\7+1\7+1\7+1\7=5\35

 +1\7+1\7+1\7=3\21

 +1\4+1\4+1\4=3\12

 +1\11+1\11+1\11+1\11+1\11+1\11+1\11+1\11+1\11+1\11=10 \110

4․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը․

5․  Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան հինգ վեցերորդ մասը։ 5

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գրիր այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը

 = 4\16

  = /4\12

2․ Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրեք սովորակն կոտորակը․

 +1\10+1\10+1\10=3\30

 + 1\7+1\7+1\7+1\7+1\7+1\7=6\49

 + 1\2+1\2+1\2=3\6

 +1\8+1\8+1\8+1\8+1\8=5\40

 +1\3+1\3+1\3+1\3+1\3=5\15

 +1\3+1\3=2\6

4․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը․

=20\8

=43\62

=65\1

5. Գտնել ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 8սմ է, իսկ հիմքը քառակուսի է, որի կողմը երկու անգամ փոքր է ուղղանկյունանիստի բարձրությունից։

Բաժիններ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գրե՛ք թվանշաններով․

Մեկ հինգերորդ  1\5

Մեկ տասնչորսերոդ 1\14

Մեկ քսաներորդ 1\20

2․ Ուղղանկյան մասերի ո՞ր մասն է ստվերագծված։

1\2

1\4

1\14

3․ Քանի րոպե է՝

կես ժամը – 30

մեկ երրորդ ժամը –  20

քառորդ ժամը – 15

-րդ ժամը  – 12

-րդ ժամը – 5

-րդ ժամը – 2

4․ Անոթում տեղադրվում է 600գ ջուր։ Այդ անոթի ո՞ր մասը պետք է լցնել, որպեսզի նրա մեջ լինի 150գ ջուր։ 600 : 150 = 4  1\4

5․ Ո՞ր թիվն է ավելի մեծ ամենամեծ զու՞յգ վեցանիշ թիվը, թե՞ ամենամեծ կենտ վեցանիշ թիվը։ Զույգ

6․ Գտե՛ք ABCD քառակուսու մակերեսը, եթե ստվերագծված պատկերը նույնպես քառակուսի է։

4×4=16

7․ Իրար էին խառնել 2լ մորու և 3լ մոշի օշարակներ։ 1լ մորու օշարակը արժեր 1000դրամ, իսկ մոշինը՝ 500դրամ։ Ի՞նչ արժեր 1լ խառնուրդը։ 1000+ 500= 1500

1000\500

8․ Երկու թփի վրա նստած էր 16 ճնճղուկ։ Առաջին թփից երկրորդի վրա թռավ 5 ճնճղուկ, իսկ երկրորդից առաջինի վրա՝ 3-ը։ Դրանից հետո երկու թփերի վրա ճնճղուկների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր թփի վրա սկզբում։    (16-2):

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գրե՛ք թվանշաններով․

Մեկ հազարերորդ

Մեկ յոթերորդ

Մեկ երեսունհազարերորդ

2․ Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի ո՞ր բաժինն է։

րոպե և ժամ  – 1ժամ=60րոպե

օր և շաբաթ – 7օր=1շաբաթ

միլիմետր և սանտիմետր – 1սմ=10մմ

միլիմետր և մետր  – 1մ=1000մմ

կիլոգրամ և ցենտներ – 1ց=100կգ

կիլոգրամ և տոննա – 1տ=1000կգ

3․ Ինչպե՞ս է կոչվում

տոննայի մեկ տասներորդ մասը 1\10000

րոպեի մեկ վաթսուներորդ մասը 1\60

մետրի մեկ տասներորդ մասը – վարկյան

օրվա մեկ քսանչորսերորդ մասը – 1\24

քառակուսի դեցիմետրի մեկ տասհազարերորդ մասը – մմ2

4․ 400հա մակերես ունեցող դաշտի  մասում ցորեն է ցանված, իսկ մնացած մասում՝ եգիպտացորեն։ Քանի՞ հեկտար մակերեսի վրա է եգիպտացորեն ցանված։   400×18=7200   7200:100=72  Պատ․՝ 72հեկտար

5․ Ո՞րն է այն ամենափոքր բնական թիվը, որը 19-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը հավասար է 8-ի։  19+8=27

6 Ուղղանկյան մակերեսը 2475սմ2 է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ ավելի փոքր է, քան տրվածինը։ 3×5=15  2475:15=165

7․ Մեքենան յուրաքանչյուր 100կմ ճանապարհին ծախսում է 8լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ, որպեսզի մեքենան անցնի 250կմ։  250×8=2000    2000:100=20

8 Երեք եղբայրներ ունեն 900դրամ։ Կրտսերն ունի 10 դրամով պակաս, իսկ ավագը՝ 10դրամով ավելի, քան միջին եղբայրը։ Քանի՞ դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։   900:3=300   300-10=290   300+10=310   310+290+300=900