Սեպտեմբերի 22-25

Տնային  առաջադրանքների փաթեթ

Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր

1․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 148579 թվին։

148580

2 Ո՞ր թիվն է նախորդում 48547 թվին։

48546

3 Համեմատի՛ր․

 • 9999 > 9998
 • 1001000 = 1001000
 • 375648 < 385648
 • 89337658 < 3321002567
 • 111111 > 11112

4  Արեգն իր մտապահած թիվը բազմապատկեց 3-ով, ստացված թվին գումարեց 7 ու արդյունքը բաժանելով 2-ի ստացավ 20: Գտնել Արեգի մտապահած թիվը: 20×2=40      40-7=33   47:3=11

5 Հեծյալը պետք է անցնի 140 կմ ճանապարհ։ Նա 3 ժամ ընթացել է՝ յուրաքանչյուր ժամում անցնելով 20կմ և 4 ժամ՝ յուրաքանչյուր ժամում անցնելով 14կմ։ Հեծյալին ինչքա՞ն ճանապարհ է մնացել անցնելու։ 3×20=60 4×14=56   60+56=116  140-116=24

6․ 3 ժամում կառքն անցավ 65կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ 25կմ, երկրորդում՝ 4կմ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքն երրորդ ժամում։ 25-4=21  25+21=46  65-46=19

7․ Մի դպրոցում կա 217 աշակերտ, իսկ մյուսում՝ երկու անգամ ավելի։ Երկրորդ դպրոցում որքանո՞վ ավելի աշակերտ կա, քան առաջինում։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա երկու դպրոցներում։ 217×2=434                                      434-217=217    217+434=651

08.09.2021

1․ Հեծյալը առաջին օրը անցավ 62կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ հեծյալը երկու օրում։ 62+15=77, 62+77=139

2․ Գյուղն ունի 5632 բնակիչ։ Նրանցից 1920-ը տղամարդիկ են, 2053-ը՝ կանայք, մնացածները՝ երեխաներ։ Քանի՞ երեխա է ապրում գյուղում։ 5632-3973=1659 Պատ․՝ 1659 երեխա

3. Կարմիր զարդատուփում կա 10 մատանի, կապույտ զարդատուփում՝ 7մատանիով ավելի, իսկ կանաչ զարդատուփու՝ 3 մատանիով ավելի, քան կապույտում։ Ընդամենը քանի՞ մատանի կա երեք զարդատուփերում։ 10+7=17, 17+3=20, 10+17+20=47 Պատ․՝ 47 մատանի

Տնային առաջադրանքներ

1.Գարնանը այգում տնկեցին 200 ծառ, որոնցից 48-ը նռենիներ էին, մնացածները՝ դեղձենիներ։ Դեղձենու տնկիներից 52-ը չարմատակալեցին։ Այգում քանի՞ դեղձենի ծաղկեց այդ գարնանը։ 200-48=152, 152-52=100 Պատ․՝ 100 դեղձենի

2. Մի տոպրակում կա 264 ընկույզ, իսկ մյուսում՝ 305։ Առաջին տոպրակից երկրորդ տեղափոխեցին 82 ընկույզ, ապա երկրորդից առաջին՝ 117 ընկույզ։ Քանի՞ ընկույզ եղավ տոպրակներից ամեն մեկում։ 264-82=182, 305+82=387, 182+117=299, 387-117=270 Պատ․՝ 1-299, 2-270

Տնային առաջադրանքների փաթեթ  

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը

1․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 848778 թվի գրառման մեջ։ 3

2․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 1234789 թվի գրառման մեջ։ 7

3․ Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասներկու էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար։ Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ։    24            1 ,2,3,4,0

Կարգեր։ Կարգային միավորներ

4․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․

 • 735-3
 • 1096-4
 • 30672-5
 • 8-1

5․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց դիրքային գրառումները․

=8506

=543210

6․ Հետևյալ թվերը գրի՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․

 • ●       734=700+30+4
 • 40550=40000+500+50
 • 671000=600000+70000+1000

Տարբերակ 1

1․ Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները.

24-1,2,12,24

36-1,2,3,4,9,36

19-1,19

2․ Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով․

654,3785,7452,95, 3784

95,654, 3784,3785,7452

3.  Հայտնի է , որ թիվը բաժանվում է  9-ի, ի՞նչ թվանշան  պետք է գրված լինի *-ի փոխարեն:7110

  *110       

4. Արտահայտի՛ր 8կմ6մ5դմ-ը դեցիմետրերով։8650

5. Բերված օրինակներում աստղանիշները փոխարինել անհրաժեշտ թվանշաններով

ա)

6950-4094=2856

բ)

27×35=945 

7. Ուղղանկյան երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը 2 անգամ փոքր է երկարությունից: Գտի՛ր այդ ուղղանկյան մակերեսը:16:2=8  16×8=128

8. Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է։ Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա։1183-183=1000     1000:2=500 500-183= 317  Պատ.՝ 500, 317

9. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը․

=400

10 Մի շարքում կանգնած են Անին, Դավիթը, Սյուզին, Նարեկը և Արենը: Անին գտնվում է Սյուզիից ձախ, բայց Նարեկից աջ: Նարեկն ու Արենը իրար կողք կանգնած չեն, իսկ Դավիթը չի գտնվում ո՛չ Նարեկի կողքը, ո՛չ Արենի կողքը, ո՛չ էլ Անիի կողքը: Ի՞նչ հերթականությամբ են կանգնած նրանք:Նարեկ,Անի,Արեն,Սյուզի,Դավիթ:

Գործնական աշխատանք

Ֆոտոշարքը պարտադիր է, որպեսզի տեսանելի լինի, որ աշխատանքը դուք եք կատարել։ Կարող եք պատրաստել նաև տեսաֆիլմ։

Ընթացքը

Առաջի և եկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանումը – քառակուսի

Կողմը – 8սմ

Պարագիծ – 8×4=28սմ

Մակերես – 8×8=64

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով – 28×10=280

Պատկերի անվանումը – ուղանկյուն

Կողմը – 15սմ

Պարագիծ – 15×4=60սմ

Մակերես – 15×15=225

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով – 60×10=600

Երրորդ կանգառ

Իմ զանգվածը՝ 40

Իմ զանգվածը ուսապարկով՝ 45

Ուսապարկի զանգվածը՝ 5

Իմ զանգվածը, արտահայտված գրամով՝

Իմ զանգվածը ուսապարկով, արտահայտված գրամով՝ 

Ուսապարկի զանգվածը, արտահայտված գրամով՝ 

Աշխատանքի տևողությունը՝

Պատկերի անվանումը ՝ ուղղանկյուն

Երկարություն-21 սմ

Լայնություն-14 սմ

Պարագիծ-66 սմ

Պարագիծը արտահայտված միլիմետրերով-660 մմ

Մակերես-294 սմ

Աշխատանքի տևողությունը ՝ 50 վարկյան

Պատկերի անվանումը ՝ բազմանկյուն

Մակերես-75սմ

Աշխատանքի տևողությունը ՝ մեկ րոպե

Պատկերի անվանումը ՝ աստղիկ

Պարագիծ-72 սմ

Աշխատանքի տևողությունը ՝ 10 րոպե

Անգլախոս մաթեմաթիկոսները

Many people enjoy working on grid puzzles as small, quick challenges of their mathematical and logical skills. Here is one you may not have seen, the OkiDoku. How does it work? Looking at the grid above, try to find four different numbers and put them in these 16 squares in a way that will satisfy the following two conditions:

Շատերը սիրում են աշխատել ցանցային հանելուկների վրա ՝ որպես իրենց մաթեմատիկական և տրամաբանական հմտությունների փոքր, արագ մարտահրավերներ: Ահա մեկը, որը դուք կարող եք չտեսել ՝ OkiDoku- ն: Ինչպես է դա աշխատում? Նայելով վերը նշված ցանցին ՝ փորձեք գտնել չորս տարբեր թվեր և դրանք դնել այս 16 հրապարակներում այնպես, որ բավարարեն հետևյալ երկու պայմանները.Open document settings

 1. Each of these four numbers must appear exactly once in each row and in each column.
 2. The blocks with thick borders are called cages. Each cage shows a target number and a mathematical operation. The operation applied to the numbers in the cage should produce the target number. For example, there is a cage in the first row with a target number of 20 and a mathematical operation of multiplication. The puzzle solver should put three numbers in the cage so that the product of these numbers is 20.

Այս չորս թվերից յուրաքանչյուրը պետք է հայտնվի ճիշտ մեկ անգամ յուրաքանչյուր շարքում և յուրաքանչյուր սյունակում:
Հաստ եզրերով բլոկները կոչվում են վանդակներ: Յուրաքանչյուր վանդակ ցույց է տալիս նպատակային համարը և մաթեմատիկական գործողությունը: Վանդակում գտնվող համարների նկատմամբ կիրառվող գործողությունը պետք է առաջացնի նպատակային համարը: Օրինակ, առաջին շարքում կա վանդակ `20 նպատակային համարով և բազմապատկման մաթեմատիկական գործողությամբ: Հանելուկ լուծողը պետք է վանդակի մեջ դնի երեք համար, որպեսզի այս թվերի արտադրյալը լինի 20:

Ամփոփում

Քննարկում ենք՝

Խնդիր 1։  86մ ժապավենը բաժանե՛ք երկու այնպիսի մասերի, որ մեկը մյուսից 16մ-ով երկար լինի: 86-16=70 70:2=35 35+16=51

Խնդիր 2։  Եթե անհայտ թիվը կրկնապատկենք, ստացվածը 64-ից 8 միավորով մեծ կլինի։ Գտե՛ք անհայտ թիվը։

64 – 8 = 56

56 : 2 = 28

Խնդիր 3։  Հեծանվորդն ու հետիոտնը գյուղից քաղաք միաժամանակ շարժվեցին։ 2ժ հետո նրանց միջև հեռավորությունն ինչպիսի՞ն կլինի, եթե հեծանվորդը ժամում 7կմ ավելի էր անցնում, քան հետիոտնը։

7 x 2 = 14

Խնդիր 4։ Մեքենան 3 րոպեում անցնում է 3 կմ։ Որքա՞ն հեռավորություն կանցնի մեքենան 2 ժամ 45 րոպեում։

3:3=1

2ժամ = 120րոպե

120 + 45 = 165 րոպե

165 x 1= 165կմ

Խնդիր 5։ Քառակուսու կողմը 15մ է։ Քառակուսու մի կողմը 9մ-ով փոքրացնենք, մյուսը՝ 12մ-ով։ Գտե՛ք ստացված ուղղանյան մակերեսը։

15 – 9 = 6

15 – 9 = 6

15 – 12 = 3

15 – 12 = 3

6 x 3 = 18