Անհատական ուսումնական պլան

Անուն, ազգանու-Միլենա Կարապետյան

Դասարան-4-1

Ճամբարային խումբ-Թարքմանիչների ջոկատ:Լրացուցիչ կրթություն- ( նշեք թե ի՞նչ լրացուցիչ պարապմունքի եք հաճախում դպրոցում, կամ դպրոցից դուրս) ոչմի:Երկարօրյա ծառայություն- (օգվում եմ, չեմ օգտվում)Չեմ օգտվում։
Երթուղային ծառայություն՝ (միակողմանի, երկկողմանի)Չեմ օգտվում