Հունվարյան ձամբար օր 4

Today we were learning the roles and words of our fairy tale in order to present them to our magazine. Today went very well.

Մենք այսօր մեր հեքիաթի դերերը ու բառերն եինք սովորում վորպիսի ներկայացնենք մեր հանդեսին ։ Այսօր շատ լավ անցավ։