My info planet March 8

Անգլերեն – English

March 8 was celebrated not to glorify the Wonderful Ladies, but to glorify revolutionary women. It was the day of women who strived for equal rights with men.

International Women’s Day was first celebrated in 1911 in Germany, Austria, Switzerland and Denmark. International Women’s Day has been celebrated everywhere since March 8, after women in Austria, Hungary, Germany, the Netherlands and Russia celebrated their day on March 8, 1914.

Over time, the political part of the holiday has been forgotten, leaving only the need to honor women in the spring for their beauty, tenderness and infinite love.

At all times in many nations, women have been considered a “miracle and a gift”, a “symbol of life and happiness”, and in almost all national calendars there is a day dedicated to women.

In Spain, Women’s Day is considered the day of remembrance of St. Ageda, the patron saint of women. It is celebrated on February 5 and is considered a unique “mother day”. Interesting ways of celebrating the “feminine beginning” of the world exist in Hindu countries. In the foreground here is not the image of a specific woman, but the deified image of an ancestor.

International Women’s Day is not country, group, nor organization specific. No one government, NGO, charity, corporation, academic institution, women’s network, or media hub is solely responsible for International Women’s Day. The day belongs to all groups collectively everywhere. Gloria Steinem, world-renowned feminist, journalist and activist once explained “The story of women’s struggle for equality belongs to no single feminist, nor to any one organization, but to the collective efforts of all who care about human rights.” So make International Women’s Day your day and do what you can to truly make a positive difference for women.

Հայերեն – Armenian

Մարտի 8-ը տոնվել է ոչ թե Հիանալի Տիկնանց, այլ հեղափոխական կանանց փառաբանելու համար: Այդ օրը այն կանանց տոնն էր, ովքեր ձգտում էին տղամարդկանց հետ հավասար իրավունքներ ունենալ:

Առաջին անգամ Կանանց միջազգային օրը կազմակերպված տոնվել է 1911թ-ին Գերմանիայում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում եւ Դանիայում: Ամենուր Կանանց միջազգային օրը սկսել է տոնվել մարտի 8-ին այն բանից հետո, երբ 1914 թ-ին Ավստրիայի, Հունգարիայի, Գերմանիայի, Նիդերլանդների եւ Ռուսաստանի կանայք իրենց օրը նշեցին հենց մարտի 8-ին:

Ժամանակի ընթացքում տոնի քաղաքական մասը մոռացվել է եւ մնացել է միայն անհրաժեշտությունը` գարնանը պատվել կանանց` իրենց գեղեցկության, քնքշության եւ անսահման սիրելու ունակության համար:

Բոլոր ժամանակներում ազգերից շատերի մոտ կինը համարվել է «հրաշք եւ ընծա», «կյանքի եւ երջանկության խորհրդանիշ», եւ գրեթե բոլոր ազգային օրացույցներում կա կանանց նվիրված օր:

Կանանց միջազգային օրը հատուկ երկիր, խումբ կամ կազմակերպություն չէ: Ոչ մի կառավարություն, հասարակական կազմակերպություն, բարեգործական, կորպորացիա, ակադեմիական հաստատություն, կանանց ցանց կամ մեդիա կենտրոն բացառապես պատասխանատվություն չի կրում Կանանց միջազգային օրվա համար: Օրը պատկանում է բոլոր խմբերին հավաքականորեն ամենուր: Աշխարհահռչակ ֆեմինիստ, լրագրող և ակտիվիստ Գլորիա Սթայնեմը մի անգամ բացատրեց. «Կանանց հավասարության համար պայքարի պատմությունը պատկանում է ոչ մի ֆեմինիստուհու, ոչ էլ որևէ կազմակերպության, այլ բոլոր նրանց, ովքեր հոգ են տանում մարդու իրավունքների մասին»: Այսպիսով, Կանանց միջազգային օրը դարձրեք ձեր օրը և արեք այն, ինչ կարող եք, որպեսզի իսկապես դրական փոփոխություններ մտցնեք կանանց համար:

Քամու բնութագրիչները: Քամու ուժի օգտագործումը

Քամու բնութագրիչները: Քամու բնութագրիչներից կարևոր են քա­մու ուղղությունը, արագությունը և ուժը: Այս բնութագրիչները մարդու կյանքի և տնտեսական գործունեության համար ունեն կարևոր նշանա­կություն: Անհիշելի ժամանակներից մարդը կարողացել է զանազան մի­ջոցներով, օրինակ՝ ծովի ալիքներով, ծածանվող դրոշակով, ծխնելույզ­ների ծխի շեղման չափով, որոշել քամու ուղղությունը, արագությունը և ուժը:
Օդերևութաբանական կայաններում տեղադրված հողմացույց կոչվող սարքով որոշում են քամու ուղղությունը և ուժը: Ընդունված է քամին կոչել հորիզոնի այն կողմի անունով, որտեղից փչում է: Օրինակ՝ եթե քամին փչում է հարավից, ապա անվանում են հա­րավային քամի:
Քամու ուղղությունը որոշելու համար օգտվում ենք հողմացույցի շար­ժական սլաքից, որը քամու ազդեցությամբ ազատ պտտվում է: Սլաքը սուր ծայրով միշտ ուղղված է լինում քամու դեմ, այսինքն՝ դեպի հորիզոնի այն կողմը, որտեղից քամին փչում է:

Քամու ուժը կախված է իր արագությունից:  Քամու ուժը չափում են բալերով՝ 0-ից մինչև 12 բալ: Անհողմ եղանա­կին քամու ուժը  0 բալ է, իսկ եթե քամու ուժը  12 բալ է, ապա փոթորիկ է, որի ընթացքում ծառերն արմատախիլ են լինում, պոկվում են շենքերի տանիքները և այլն:
Քամու արագությունը որոշում են հողմաչափ կոչվող սարքով:
Քամու ուժի օգտագործումը: Հա­զարամյակներ շարունակ քամու ուժը մարդն օգտագործել է տարբեր նպա­տակներով՝ նավարկել է առագաստանավերով, կառուցել հողմաղացներ:
Քամու ուժի օգտագործման առա­ջին՝ պարզագույն միջոցը եղել է առագաստը, որի օգնությամբ մարդը  հազա­րամյակներ շարունակ օվկիանոսում փո­խադրել է բեռներ ու մարդկանց:
Քամու ուժով են աշխատել նաև հողմաղացները, որտեղ հատուկ պատ­րաստված թիակների օգնությամբ քամին պտտել է քարը և աղացել հացահատիկը:
Քամու ուժի օգտագործման ժամանակակից ձևերից են հողմաէլեկտրակայանները, որոնց միջոցով արտադրում են էլեկտրաէներգիա:
Ժամանակակից հողմաէլեկտրակայաններն աշխատում են քամու ցանկացած ուղղության և ուժգնության պայմաններում:
Երկրագնդի վրա քամու էներգիան համարվում է անսպառ: Ուստի հող­մաէլեկտրակայանների միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը հա­մաշխարհային էներգետիկայի հեռանկարային ճյուղերից մեկն է:
Բացի այդ՝ հողմաէլեկտրակայանները չեն աղտոտում շրջակա միջավայրը և ավելի էժան ու արագ են կառուցվում:
Այսօր աշխարհի շատ երկրներում կան կառուցված բազմաթիվ հողմաէլեկտրակայաններ: Դրանք լայն տարածում ունեն հատկապես եվրո­պական երկրներում և ԱՄՆ-ում: Հայաստանում նույնպես կառուցվել են հողմաէլեկտրակայաններ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ բնութագրիչներ ունի քամին:

Քամու բնութագրիչներից կարևոր են քա­մու ուղղությունը, արագությունը և ուժը: Այս բնութագրիչները մարդու կյանքի և տնտեսական գործունեության համար ունեն կարևոր նշանա­կություն: 

 1. Ի՞նչ սարքով և ինչպե՞ս են որոշում քամու ուղղությունը:

Անհիշելի ժամանակներից մարդը կարողացել է զանազան մի­ջոցներով, օրինակ՝ ծովի ալիքներով, ծածանվող դրոշակով, ծխնելույզ­ների ծխի շեղման չափով, որոշել քամու ուղղությունը, արագությունը և ուժը:

 1. Ինչի՞ց է կախված քամու ուժը, ի՞նչ միավորով են չափում:

Քամու ուղղությունը որոշելու համար օգտվում ենք հողմացույցի շար­ժական սլաքից, որը քամու ազդեցությամբ ազատ պտտվում է: Սլաքը սուր ծայրով միշտ ուղղված է լինում քամու դեմ, այսինքն՝ դեպի հորիզոնի այն կողմը, որտեղից քամին փչում է:
Քամու ուժը կախված է իր արագությունից:

 1. Ի՞նչ սարքով են չափում քամու արագությունը, ո՞րն է չափման միավորը:

Քամու արագությունը որոշում են հողմաչափ կոչվող սարքով:
Քամու ուժը կախված է իր արագությունից:  Քամու ուժը չափում են բալերով՝ 0-ից մինչև 12 բալ: Անհողմ եղանա­կին քամու ուժը 0 բալ է, իսկ եթե քամու ուժը 12 բալ է, ապա փոթորիկ է, որի ընթացքում ծառերն արմատախիլ են լինում, պոկվում են շենքերի տանիքները և այլն:

 1. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում քամու ուժը:

Հա­զարամյակներ շարունակ քամու ուժը մարդն օգտագործել է տարբեր նպա­տակներով՝ նավարկել է առագաստանավերով, կառուցել հողմաղացներ:
Քամու ուժի օգտագործման առա­ջին՝ պարզագույն միջոցը եղել է առագաստը, որի օգնությամբ մարդը  հազա­րամյակներ շարունակ օվկիանոսում փո­խադրել է բեռներ ու մարդկանց: Քամու ուժով են աշխատել նաև հողմաղացները, որտեղ հատուկ պատ­րաստված թիակների օգնությամբ քամին պտտել է քարը և աղացել հացահատիկը:

ROBIN HOOD AND HIS MERRY MEN

ROBIN HOOD AND HIS MERRY MEN
There are many legends and songs about Robin Hood. The legends say
that he and his three hundred men lived in Sherwood Forest, not far from the
town of Nottingham. His men dressed in green and were good at shooting
with bows and arrows.
Robin Hood and his merry men attacked and robbed the rich and
helped the poor as much as they could.
More than once the Sheriff of Nottingham tried to catch Robin and
his merry men, but he couldn’t. Robin always fooled his enemies.
Once Robin played a trick on one of the Sheriff’s men whom he met in
the forest. The man had orders to arrest Robin Hood. But he did not know
who he was talking to. “Help me to fi nd Robin,” he said to Robin Hood, “and I shall give you half the money that I’ll get for his head.” “All right,” said Robin, “let’s go to
Nottingham. We shall find Robin Hood there. I know him, and I’ll help you to catch him.” When they came to the town, Robin gave the man so much drink that he fell asleep. After that Robin walked off, and the man had to pay the bill.
Some time after, Robin and his friends came to Nottingham to take part in a shooting contest held there by the Sheriff. The prize, an arrow of gold, was for the best shot. Robin, who was dressed like a beggar, won the prize. The next evening as the Sheriff was going to bed, an arrow with a letter on it suddenly whistled through the open window of his bedroom. The Sheriff read, “Thank you for the golden arrow. It was a good prize for my shooting. Robin Hood.”

golden – ոսկեգույն

attacked – հարձակվել է

Shooting- հրաձգություն

I have a golden garment

Dogs attacked me

1234567891011121314151617181920212324

Complete the statements correctly.

Robin Hood and his merry men lived in the forest as…….

Robin Hood and his merry men attacked the rich as……..

Once Robin Hood met one of the Sheriff’s men…….

When they came to the town…..

What happened when…? Finish the sentences.

When one of the Sheriff’s men came to the forest …

 1. When Robin came to the town with one of the Sheriff’s men …
 2. When Robin walked off …
 3. When Robin and his merry men came to take part in a shooting
  contest…
 4. When the Sheriff was going to bed …

Things to think about.

 1. The Sheriff couldn’t catch Robin Hood as …
 2. The soldier didn’t know who he was talking to as …
 3. The Sheriff’s soldier had to pay the bill as …
 4. The Sheriff had to give the prize to Robin as …

Հետաքրքիր հեքիաթներ Ուսումնական գարուն հեքիաթներ

Աստրիդ Լինդգրեն

Մարկ Տվեն

Ջաննի Ռոդարի

Վիլյամ Սարոյան

Հեկտոր Մալո

Առանց ընտանիքի

Ռոալդ Դալ

Չարլին և շոկոլադե գործարանը

Հ. Թումանյան

Սասունցի Դավիթ

​​Գելը

Выучить наизусть

Еще светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет.

А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса.

Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым медом тянет,
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит.

Դեռ լույս պատուհանի դիմաց,
Ամպերի ընդմիջումներում արևը փայլում է,
Եվ ճնճղուկն իր թեւով,
Լողանալով ավազի մեջ՝ դողում է։

Եվ երկնքից երկիր,
Օրորվելով, վարագույրը շարժվում է,
Եվ ասես ոսկե փոշու մեջ
Հետևում անտառի եզրն է։

Երկու կաթիլ թափվեց բաժակի մեջ
Լորենիներից հանում է անուշահոտ մեղրով,
Եվ ինչ-որ բան եկավ այգի
Թմբկահարում թարմ տերևների վրա։

Учебная весна․ Евгений Шарц. «Сказка о потерянном времени»

Как надо жить, чтобы не терять времени? 

Нужно не тратить время зря, не оставлять дела на завтра.

Что такое время для вас?

Я планирую распорядок дня․

Какие пословицы вы знаете, которые помогают правильно использовать время?

Время – золото, не оставляй сегодняшнюю работу на завтра․

Чему вас научила сказка? В чем главная идея сказки?

Они-то спаслись, но ты помни: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. Ты должен правильно использовать время, ты не заметишь, как стареешь․

Какие черты характера помогают добиться цели?

Быть трудолюбивый, учиться, не ленись, стремись и достичь высот.

« ՔՉԻՑ – ՇԱՏԻՑ, ԱՄԵՆ ԻՆՉԻՑ »գիրք

Քչից – շատից, Ամեն ինչից գիրքը ես կարդացել եմ և արդեն ավարտում եմ։

Այս գրքում կա տարբեր տեղեկություններ ( Օրինակ ) Սնկերի, զգայարանների, նյարդային համագարգի, ոսկորներ, հոդեր և մկաններ, կենդանիների զգայարանների, ձկների և այլն։

Ես շատ բան սովորեցի այս գրիրքից նա շատ հետաքրքիր է։

Այս գիրքը ունի 7 տարբերակ։

Հաճույքով կկարդայ միյուս տարբերակները։

Այս գիրքը միակ գիրքն է որ ես հավանել եմ։