Անգլիախոս մաթեմատիկոսները

Այս պատկերներից որը կարելի է ծալել այնպես , որ ստացվի խորանարդ։
2.

Այս պատկերներից, որը չի կարելի դարձնել խորանարդ։

3.

Այս պատկերներից մեկը չի կարող բուրգ ստեղծել: Որ մեկը

4․