Մայրենի․ Տնային աշխատանք

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ։ Արմատները բաղադրյալ բառի կազմում կարող են լինել հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ։

Միայն արմատներով կազմված բաղադրյալ բառերւ կոչվում են բարդություններ կամ բարդ բառեր։Օրինակ՝ գծագիր,մեծահոգի։

Արմատով և մեկ կամ մի քանի ածանցով կազմված բաղդրյալ բառերը կոչվում են ածանցավոր բառեր ,օրինակ՝ միություն ,նախագիծ։

Մեկից ավելի արմատներով և ածանցով կազմված բառերը կոչվում են բարդածանցավոր ,օրինակ՝ դպրոցաշինություն,մեծահոգաբար։

  1. Անտառ և եղևնի նկարագրիր գործածելով ինչքան հնարավոր է շատ հոմանիշներ։

2. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինիր ածանցավոր բառերով։

Պոչավոր մի կենդանի էր գալիս։

Չգիտեի ,որ այդքան հզոր հսկա ես։

Այդտեղ որսորդները երկվոտքանի զարմանալի կենդանի են տեսել։

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր,սրա պոչը երկար էր,գույնն էլ ՝ դեղնոտ էր։

Հայրը՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի։

Մտերիմը ՝ հաղորդումմ էր , որ մի օր էլ տանը մնա։

Եղբարյրական օգնում է ու հետևում , որ վատ բան չանես։

Թշնամական եք խոսում։

Հարցը( ճիշտ ձևով ) լուծեց ու գնաց։

Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանիր բառակազմական միավորների։

Ա․Մարդանման, մեծատուն,սառնասիրտ,ընկերասեր,գործընկեր։

Մարդ + ա + նման

մեծ + ա + տուն

սառը + սիրտ

ընկեր + ա + սեր

գործ + ընկեր

Բ․Նմանություն ,տնակ,սառնություն,սրտիկ,ընկերանալ,սիրել,գործիք,գործիքային,գործիքավորել։

Նման + ա + ություն

տուն + ակ

սառ + ություն

սիրտ + իկ

ընկեր

սեր

գործ

գործ + ային

գործ + ավորել

Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինիր բառակապակցություններով։

Մարգարիտների հատիկները տարբեր մեծության են լինում։

Աշխարհում ամենից մեծը լոնդոնյան թանգարանի մեծահռչակ ութսունհինգ գրամանոց մարգարիտն է։

Համպարը թանկ արժցող նյութ է,որը գործածվում է լավագույն օծանելիքների արտադրության մեջ։

Դա սևավուն ,քարանման նյութ է , որը միայն կաշալոտի աղիներում է լինում։Դա մեծ մասամբ հանում են տեգ հատող կաշալոտի աղիներից,բայց երբեմն ծովափին էլ կարող են գտնել։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s