My family

There are 6 people in our family. Me, my brother, my mother, my father, my grandparents. My mother, father and grandfather work. We keep a pet rabbit at home․ My name is Milena, my mother’s name is Ophelia, my father’s name is Artyom, my brother’s name is Arsen, my grandmother’s name is Emma, my grandfather’s name is Arsen․ Our roots are from Gyumri․My grandparents worked in the army for 15 years as doctors․ My brother graduated from school and attends a music school.So much about my family.

Մայրենի․ Տնային աշխատանք

Բարև դեկտեմբեր։ Իմ խելացիներ, թող այս ձմեռը ձեզ համար լինի ամենաբարին ու ամենատաքուկը։

Շնորակալություն։

1. Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ նոյեմբեր ամիսը դպրոցում, պատմիր մի քանի նախադասությամբ կարևոների մասին։

Ես ամենաշատը սովորեսի մայրենի առարկայից, ընկեր Արևիկի հետ։ Նա մեզ սովորեցրեց, որ կյանքում ամենակարևորը պետք է լինել մարդ, այսինքն պետքե լինել բարի որ քեզ հետ նույնպետ լինեն բարի։ Եթե ինչ որ մեկը քեզ վատություն է անում դու պետք է նրա վատությանը պատասխանես բարի արարքով և նրա մեջի չարը այդ ամենը տեսնելով կվերանա։

Վանի աշխարհակալ տերությունը

Հարցեր


•Ներկայացրե՛ք Վանի տերության սահմանները Արգիշտի թագավորի օրոք։ Վանի թագավորության սահմաները հասնում էին մինչև ոչ միայն Հայաստանը այլ այլև զգալի տարացքները նրա սահմաներից դուրս;
•Մինչև ու՞ր էին ձգվում Արգիշտի Ա-ի քաղաքական ազդեցության ոլորտները։ Նրա քաղաքական ազդեցության ոլորտները ձգվել են մինչև Հյուսիսային Կովկաս և Զագրոսի կենտրոնական շրջաններ;

 • Համեմատե՛ք Արգիշտի Ա-ի և Սարդուրի Բ-ի նվաճումները։ Արգիշտի Ա – ն գրավել է աշխարհի 3 կողմերը՝ Հյուսիս,Հարավ, Արևելք։ Սարդուրի Բ – ն շարունակել է հզորացնել Վանի թագավորությունը ,տարացքները հասցնելով 4 ծովերի սահմաններին։ Այս երկու արքաների օրոք Վանի թագավորությունը Ասիայի ամենամեծ տերությունն էր։

Դասագիրք, էջ 50-53

տեսաֆիլմ

Մայրենի

 1. <<Փոքրիկ  սիրտս  ում  նվիրեմ>> վերնագրով գրիր քո պատմությունը։

Տեքստից դուրս գրիր փոխաբերական մտքերը։

…Հիմա  այլևս  իմ  սիրտը  նմանվել  էր  մի  մեծ  քաղաքի,  դպրոց  ուներ,  հիվանդանոց  ուներ,  զորանոց  ուներ,  փողոց,  թաղ,  պողոտա  ուներ  և   դարձյալ  մի  աշխարհի  չափ  դատարկ  տեղ  ուներ…
Ինքս  ինձ  ասացի.  «Այլևս  բավական  է  ընտրություն  անել,  իմ  սիրտը  պատկանում  է  աշխարհի  բոլոր-բոլոր  լավ  մարդկանց՝  աշխարհի  այս  ծայրից  մինչև   մյուս  ծայրը…»:
Դուք  ինքներդ  տեսնում  եք՝  հիմա  միայն  մի  շա՜տ-շա՜տ  փոքրիկ  անկյուն  է  դատարկ  մնացել  սրտիս  մեջ:  Գիտեք՝  այդ  տեղը  ում  համար  եմ  թողել,  այո,  ճիշտ  է,  բոլոր  վատ  մարդկանց,  միայն՝  մի  պայմանով,  որ  հրաժարվեն  վատ  լինելուց  և   վատ  արարքներ  կատարելուց.  երեխաներին  չնեղացնեն,  ծովը  չկեղտոտեն,  կենդանիներին  չսպանեն  և   ոչ  մեկի  նկատմամբ  բռնություն  չգործադրեն…
Վատ  մարդիկ  էլ,  եթե  լավանան,  իրավունք  ունեն,  չէ՞,  իմ  սրտի  մեջ  մի  փոքրիկ  տնակ  ունենալու.  ..չէ՞։
Կարծում  եմ՝  եթե  վատ  մարդիկ  բարիանան  ու  գան,  դարձյալ  իմ  սրտի  մեջ  մի  փոքրիկ  տեղ  կմնա…գուցե  անտառների  համար,  սարերի,  ձկների,  եղնիկների,  փղերի…և   շատ  ուրիշ  բաների  համար…
Իսկապես,  զարմանալի  է,  հայտնի  չէ՝  սա  սի՞րտ  է,  թե՞  ծով:  Այսքան  փոքրիկ  սիրտն,  ախր,  ինչպե՞ս  է,  որ  երբեք  չի  լցվում:

2,Կետերը փոխարինիր տրված բառերից մեկով։Համեմատիր բառի իմաստները տարբեր նախադասություններում։

Փակվել,սուր,ալիք,փչել։

․․․դանակ է պետք, որ այդ բիծը քերեմ։

Շատ ․․․ մարդ է ընկերս,նրա խոսքը լսել չի լինումառանց ծիծաղի։

․․․խորտակված նավի մի բեկոր ափ հասցրեց։

Կյանքի ․․․ նրան շպրտել էր ընտանիքից հեռու։

Քամին ․․․էր ամբողջ ուժգնությամբ։

Ընկերները գիտեին , որ նա ․․․էր , ոչ մի վագրի էլ չի հանդիպել։

Մոմն արևից․․․ ծռմռվռլ էր։

Մի քանի քաղցր խոսքից ․․․էր ,չորությունից ու խստությունից հետք չէր մնացել։

3. Լրացրու բաց թողած տառերը և անծանոթ բառերը բացատրիր։

Վարդանը սփր․․նեց, աչքերը շողացին մռայլ մի ցոլքով, և նա վեր․․․ին հայացքով մի ակնթարթում կտրեց զորագնդերը։ Նայեց նրանց, որոնք գնում էին դեպի սխրագործություն, որ չունի մահի երկյուղ։ Ահռելի ուժ իր թիկունքում զգաց ու վճռեց կռվել մինչև վերջին շունչը։

Շիփ-շիտակ զարկեց գետի մեջ՝ ուղիղ մատյան գնդի վրա։ Հայկական այրուձիի զորագնդերը մ․․․րճվեցին պարսիկների մեջ. սկսվեց մի ահավոր նախ․․․իր։ Մատյան գունդը ըն․․․րկեց և սկսեց հետ-հետ շրջվել՝ իրեն քաշելով պատառոտված ու շփո․․․ված թևերը։ Վարդանը մի ակնթարթ տատանվեց, բայց իսկույն ևե․․․ մխրճվեց աջ թևը՝ Ս․․․նյաց ու․․․տադրուժ զորագնդերի մեջ, որոնք չկարողանալով անդրադարձնել այդ հու․․․կու հարվածը, ժամանակ չունեցան սթափվելու։ Մոլեգնել սկսեց ռամկական կռիվը այդ անարվեստ, բայց ո․․․ելից կռիվը։ Թվում էր՝ վրիժառու դարերի կուտակված զայրույթն էր պո․․․թկում բռնակալների դեմ։

4.Կետերը փոխարինիր փակագծում տրված բառերից մեկով։

Նրա ստեղծած ․․․․հնագույն արվեստն է հիշեցնում։ (Նկարազարդ,զարդանկար)

Ծննդյան օրը փոքրիկին ․․․մի գիրք նվիրեցին։ (Նկարազարդ ,զարդանկար)

Հագին ․․․կտորից սովորական զգեստն էր , որ նրան շատ էր սազում։(Զարդանախշ, նախշազարդ)

Տաճարի ․․․ արտացոլված է մեր երկրի բնությունը։ (Զարդանախշ,նախշազարդ)

5. Տրված բառերից նոր բառեր կազմիր — ական կամ ային ածանցներով։

Օրինակ՝ մանուկ- մանկական։

Լեռն, քաղաք, անձրև ,բարեկամ, շուն, զինվոր,ցամաք, ծնունդ, տուն, տուն, անապատ, դև, հրեշտակ,ստրուկ, պետ, տոհմ։

6. Աչք ու գլուխ բառերով կազմիր հնարավորին չափ շատ դարձվածքներ և հարադրություններ։

Մաթեմատիկա

559֊ա,բ,գ,դ,560֊ա,բ,գ,դ,561, 562֊ա,բ,դ, 563֊ա,բ,գ,դ, 565, 568, 569, 572

559. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

ա) 6 – 7 = -1

գ) –30 – 44 = -74

ե) 12 – 9 = 3

է) 18 – 23 = – 5

բ) –11 – 9 = – 20

դ) 8 – 2 = 6

զ) –16 – 7 = – 23

ը) 0 –16 = – 16

560. Կատարե՛ք հանում.

ա) 34–(–7), = 41

գ) 101 – (–8), =109

ե) 29 – (–11), =40

է) –70 – (–14), =- 56

բ) –48–(–25), = -23

դ) –17 – (–34), = 17

զ) –52 – (–2), = – 50

ը) 82 – (–3) = 85

561. Գիշերը օդի ջերմությունը -10օ
C էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2OC։
Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը։ + 30o C

562. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվ

ա) 2 – (8) = –6

բ) 0 – (7) = -7

գ) 3 + (-23) = –20

դ) -28 + 25 = –3

563. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը

ա) (35 – 17) – 20 = -2

բ) (–43 – 14) – 32 = -89

գ) (–74 + 27) – 15 = -62

դ) (29 – 64) + 23 = – 12

565. Թվերից հանե՛ք 11.
18, 9, 0, –3, –1, 2, 5, –4:

18 – 11 = 7

9 – 11 = -2

-3 – 11 = – 14

-1 – 11 = -12

2 – 11 = -9

5 – 11 = -6

-4 – 11 = -15

568. Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
ա) 8 – 3 > 3 – 8

գ) –25 – (–3) < –3 – (–25)

բ) (–7) – 4 < 4 – (–7),

դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։

569. Օդի ջերմությունը իջավ 7օ
C-ով և դարձավ –3օ
C։ Որքա՞ն էր օդի
ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։ 4oC

572. Լրացրե՛ք հետևյալ աղյուսակը.
Առաջին գումարելի –3 0 1 10 –4 8 –7
Երկրորդ գումարելի 4 –2 –5 –16 –3 –16 0
Գումար

-3 + 4 = 1

0 + (-2 ) = -2

1 + ( – 5 ) = -4

10 + ( -16 ) = -6

-4 + ( -3 ) = -7

8 + (-16) = -8

-7 + 0 = -7

Փոքրիկ  սիրտս  ում  նվիրեմ: Նադեր Էբրահիմի

Ես  մի  փոքրիկ  սիրտ  ունեմ:  Շատ  փոքրիկ,  շա՜տ-շա՜տ  փոքրիկ:
–  Մարդու  սիրտը  չպետք  է  դատարկ  մնա,  –  ասում  է  տատիկը,  –  եթե  դատարկ  մնա,  դատարկ  ծաղկամանի  նման  տգեղ  կլինի  և   մարդուն  ցավ  կպատճառի:
Ահա,  հենց  այդ  պատճառով  էլ  երկար  ժամանակ  է՝  մտածում  եմ՝  այս  փոքրիկ  սիրտը  ո՞ւմ  նվիրեմ:  Այսինքն՝  ո՞ւմ  պետք  է  սրտիս  մեջ  տեղավորեմ,  որ  բոլորից  լավը  լինի:  Ճիշտն  ասած՝  ախր,  չգիտեմ՝  ինչպես  ասեմ…Սիրտս  ուզում  է՝  այս  ամբողջ-ամբողջ,  փոքրիկ-փոքրիկ  սիրտս՝  մի  փոքրիկ,  սիրուն  տնակի  պես,  մի  այնպիսի  մեկին  նվիրեմ,  որին  շա՜տ-շա՜տ  եմ  սիրում…կամ…չգիտեմ…մեկին,  որ  շատ  լավն  է:

Մեկին,  որ  իսկապես  արժանի  է  իմ  շատ  փոքրիկ  և   մաքուր  սրտի  մեջ  տնակ  ունենալու:  Ճիշտ  եմ  ասում,  չէ՞։
–  Սիրտը  հյուրանոց  չէ,  որ  մարդիկ  գան,  մի  երկու-երեք  ժամ  կամ  մի  երկու-երեք  օր  այնտեղ  մնան  ու  հետո  գնան,  –  ասում  է  հայրիկը,  –  սիրտը  ճնճղուկի  բույն  չէ,  որ  գարնանը  շինվի,  իսկ  աշնանը  քամին  այն  իր  հետ  քշի  ու  տանի…
ճիշտն  ասած՝  չգիտեմ՝  ինչ  է  սիրտը,  բայց  գիտեմ,  որ  տեղ  է  շա՜տ-շա՜տ  լավ  մարդկանց  և   մշտապես…
Դե…Երկար  մտածելուց  հետո  վճռեցի՝  սիրտս  նվիրեմ  մայրիկիս,  ամբողջ  սիրտս,  ամբողջը  նվիրեմ  մայրիկիս  և   կատարեցի  այդ  բանը…
Բայց,  ո՜վ  զարմանք,  երբ  նայեցի  սրտիս,  չնայած  մայրիկս  հանգիստ  տեղավորվել  էր  նրա  մեջ  և   իրեն  էլ  շատ  լավ  էր  զգում,  այդուհանդերձ  նկատեցի,  որ  կեսը  դեռևս  դատարկ  էր  մնացել…
Դե,  իհարկե,  հենց  սկզբից  ես  պիտի  գլխի  ընկնեի  ու  սիրտս  երկուսին  նվիրեի՝  հայրիկիս  ու  մայրիկիս:  Այդպես  էլ  վարվեցի:
Հետո,  հետո  գիտե՞ք՝  ի՞նչ  եղավ:  Այո,  իհարկե,  նայեցի  ու  տեսա՝  սրտիս  մի  մասում  դեռևս  դատարկ  տեղ  է  մնացել…
Անմիջապես  վճռեցի  սրտիս  դատարկ  մնացած  անկյունը  նվիրել  մի  քանի  հոգու:  Մի  քանի  հոգու,  ում  շատ  եմ  սիրում:
Մեծ  եղբորս,  փոքրիկ  քրոջս,  պապիկին,  տատիկին,  իմ  բարի  քեռուն  և   ուրախ  բնավորությամբ  հորեղբորս  էլ  տեղավորեցի  սրտիս  մեջ:
Մտածեցի՝  հիմա  արդեն  սրտիս  մեջ  կարգին  խճողում  է…այսքան  մարդ  մի՞թե  հնարավոր  է  այսքան  փոքրիկ  սրտում  տեղավորել:
Բայց  երբ  նայեցի  սրտիս,  Աստված  իմ,  Աստված  իմ,  գիտե՞ք՝  ինչ  տեսա:
Տեսա,  որ  այս  բոլոր  մարդիկ  տեղավորվել  են  սրտիս  ճիշտ  կես  մասի  մեջ,  ճիշտ  կեսի,  թեև   հանգիստ  նստել,  ասում,  խոսում  ու  ծիծաղում  էին,  և   ոչ  մեկը  չէր  բողոքում  տեղի  նեղվածքից:
Դե…հետո  հերթը…Այո,  ճիշտ  է,  սրտիս  մնացածը,  այսինքն՝  դատարկ  մնացած  կեսը  ուրախությամբ  ու  գոհունակությամբ  նվիրեցի  այն  բոլոր  լավ  մարդկանց,  ովքեր  ապրում  են  մեր  թաղում,  և   բոլոր  այն  լավ  բարեկամներին,  որ  ունեմ,  և   բոլոր  ընկերներիս  և   բոլոր  այն  ուսուցիչներին,  ովքեր  սիրում  են  երեխաներին…
Եվ  գիտե՞ք,  թե  ինչ  եղավ…
Աստված  իմ,  այսքան  փոքրիկ  սիրտը  ինչպե՞ս  կարող  է  այսքա՛ն  մեծ  լինել:
Ճիշտն  ասած,  խոսքը  մեր  մեջ,  հայրս  մի  հորեղբայր  ունի:  Հայրիկիս  այս  հորեղբայրը  շա՜տ,  շա՜տ,  շա՜տ  փող  ունի:  Ես  երբ  տեսա՝  բոլոր  լավ  մարդիկ  տեղավորվում  են  սրտիս  մեջ,  աշխատեցի  հայրիկիս  այս  հորեղբորն  էլ  տանեմ  սրտիս  մեջ  և   մի  անկյուն  էլ  նրան  հատկացնեմ…բայց…չտեղավորվեց…ինչ  արեցի,  չտեղավորվեց…շատ  խղճացի…բայց  ի՞նչ  անեմ,  չտեղավորվեց,  էլի,  իմ  մեղքը  հո  չի,  իր  մեղքն  է:  Այսինքն՝  ճիշտն  ասած,  երբ  ինքն  էլ  դժվարությամբ,  մի  կերպ  տեղավորվում  էր  սրտիս  մեջ,  փողերի  հսկա  սնդուկը  դուրս  էր  մնում,  նա  էլ  հևիհև  դուրս  էր  վազում  սրտիցս,  որպեսզի  վերցնի  իր  սնդուկը…
Այո…կամաց–կամաց  հասկանում  էի,  թե  մի  փոքրիկ-փոքրիկ  սիրտ  որքա՜ն  կարող  է  մեծ  լինել:  Մի  գիշեր,  երբ  հիշեցի  այն  մեծ  պատերազմի  ծանր  օրերն  ու  գիշերները,  միանգամից  վեր  թռա  ու  ճչացի.  «Սրտիս  մնացած  մասը  կնվիրեմ  բոլոր  նրանց,  ովքեր  կռվեցին  և   կեղտոտ  թշնամուն  մեր  հողից,  մեր  երկրից  ու  մեր  տնից  դուրս  վռնդեցին…»:
…Հիմա  այլևս  իմ  սիրտը  նմանվել  էր  մի  մեծ  քաղաքի,  դպրոց  ուներ,  հիվանդանոց  ուներ,  զորանոց  ուներ,  փողոց,  թաղ,  պողոտա  ուներ  և   դարձյալ  մի  աշխարհի  չափ  դատարկ  տեղ  ուներ…
Ինքս  ինձ  ասացի.  «Այլևս  բավական  է  ընտրություն  անել,  իմ  սիրտը  պատկանում  է  աշխարհի  բոլոր-բոլոր  լավ  մարդկանց՝  աշխարհի  այս  ծայրից  մինչև   մյուս  ծայրը…»:
Դուք  ինքներդ  տեսնում  եք՝  հիմա  միայն  մի  շա՜տ-շա՜տ  փոքրիկ  անկյուն  է  դատարկ  մնացել  սրտիս  մեջ:  Գիտեք՝  այդ  տեղը  ում  համար  եմ  թողել,  այո,  ճիշտ  է,  բոլոր  վատ  մարդկանց,  միայն՝  մի  պայմանով,  որ  հրաժարվեն  վատ  լինելուց  և   վատ  արարքներ  կատարելուց.  երեխաներին  չնեղացնեն,  ծովը  չկեղտոտեն,  կենդանիներին  չսպանեն  և   ոչ  մեկի  նկատմամբ  բռնություն  չգործադրեն…
Վատ  մարդիկ  էլ,  եթե  լավանան,  իրավունք  ունեն,  չէ՞,  իմ  սրտի  մեջ  մի  փոքրիկ  տնակ  ունենալու.  ..չէ՞։
Կարծում  եմ՝  եթե  վատ  մարդիկ  բարիանան  ու  գան,  դարձյալ  իմ  սրտի  մեջ  մի  փոքրիկ  տեղ  կմնա…գուցե  անտառների  համար,  սարերի,  ձկների,  եղնիկների,  փղերի…և   շատ  ուրիշ  բաների  համար…
Իսկապես,  զարմանալի  է,  հայտնի  չէ՝  սա  սի՞րտ  է,  թե՞  ծով:  Այսքան  փոքրիկ  սիրտն,  ախր,  ինչպե՞ս  է,  որ  երբեք  չի  լցվում:
Դե  լավ,  դա  ինձ  չի  վերաբերում:
Երբ  մեծանամ,  գուցե  հասկանամ,  թե  ինչու  է  այդպես,  սակայն  հիմա,  մինչև   այն  պահը,  երբ  դեռ  սրտիս  մեջ  տեղ  կա,  պետք  է  այդ  տեղը  նվիրեմ  լավ  ու  բարի  մարդկանց։
Սիրտը  հենց  դրա  համար  է,  ճիշտ  չէ՞։

Կարդացե՛ք ստեղծագործությունը և կատարե՛ք ա  և բ  առաջադրանքները.

ա) Մեկնաբանե՛ք հետևյալ մտքերը․

 • Այսքան փոքրիկ  սիրտն,  ախր,  ինչպե՞ս  է,  որ  երբեք  չի  լցվում:
 • Երբ հայրիկիս հորեղբայրը  դժվարությամբ,  մի  կերպ  տեղավորվում  էր  սրտիս  մեջ,  փողերի  հսկա  սնդուկը  դուրս  էր  մնում,  նա  էլ  հևիհև  դուրս  էր  վազում  սրտիցս,  որպեսզի  վերցնի  իր  սնդուկը…
 • Գիտեք՝ այդ  տեղը  ում  համար  եմ  թողել,  այո,  ճիշտ  է,  բոլոր  վատ  մարդկանց,  միայն՝  մի  պայմանով,  որ  հրաժարվեն  վատ  լինելուց
 • Տեսա, որ  այս  բոլոր  մարդիկ  տեղավորվել  են  սրտիս  ճիշտ  կես  մասի  մեջ,  ճիշտ  կեսի,  թեև   հանգիստ  նստել,  ասում,  խոսում  ու  ծիծաղում  էին,  և   ոչ  մեկը  չէր  բողոքում  տեղի  նեղվածքից:
 • Սրտիս մնացած  մասը  կնվիրեմ  բոլոր  նրանց,  ովքեր  կռվեցին  և   կեղտոտ  թշնամուն  մեր  հողից,  մեր  երկրից  ու  մեր  տնից  դուրս  վռնդեցին…

բ) Ո՞ր մտքերն են արտահայտում  ստեղծագործության գաղափարը։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

 • Սրտում կարող են տեղավորվել բոլոր մարդիկ։
 • Սիրտը տեղավորում է բոլոր բարի մարդկանց։
 • Հարուստ մարդիկ սրտում տեղ չունեն։
 • Սիրտը կարող ե տեղավորել նաև վատ մարդկանց։
 • Սրտում կարող է իշխել միայն սերը։

Ինչքանո՞վ է իրական կամ երևակայական պատմվածքը:

2.Ավելորդ բառերը գտիր և նախադասություններից հանիր։

Էլի դարձյալ այդ մսսին ես խոսում։

Ամբողջ ճանապարհը ոտքով քայլեցի ։

Դու արդեն հե՞տ ես վերադարձել;

Կարմիր գույնի շատ ծաղիկներ հավաքեցինք։

Կրկին անգամ ասում եմ քեզ։

Նախ առաջին հերթին այս գործը պիտի լինի։

Քեզ մի հատ մարդ էր հարցնում։

Կարելի է մի հատ զանգել։

Ուրիշ այլ մարդիկ ավելի լավ կհասկանային։

3. Առածները լրացրու ընդգծված բառերի հականիշներով։

Չկա չարիք առանց ․․․։

Ջրի բերածը ջուրը ․․․։

Տերովին տերնա պահել,․․․գայլն է կերել։

Մտնելուց առաջ միտք արա, թե ոնց․․․։

Ինչքան գետնի երեսն է ,յոթ էնքան գետնի ․․․է։

4. Գտիր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները։

Օրինակ ՝ կարևոր -անկարևոր։

Գեղեցիկ,հաճելի, մարդկային,գիտուն,դուրեկան,ուշադիր արժանի,թևավոր ախորժելի,գունեղ,բնական ,խելոք,կարևոր,լուրջ,անամպ,տեղյակ լուսավոր,գերակշռել,խոսուն,կարևոր։

Մաթեմատիկա․ Ամբողջ թվերի հանումը

Առաջադրանքներ

1.Դրական թվերի տարբերություն (հանելին ավելի մեծ է)Բարդություն հեշտ 1
2.Բացասական թվերի տարբերությունԲարդություն հեշտ 1
3.Տարբերության նշանըԲարդություն հեշտ 1.5
4.Օդի ջերմաստիճանը գիշերըԲարդություն հեշտ 1
5.Միևնույն նշաններով ամբողջ թվերի տարբերությունԲարդություն միջին 3
6.Թվից տրված չափով փոքր թիվըԲարդություն միջին 4
7.Ամբողջ թվերի հանում (մեծ թվեր)Բարդություն միջին 4
8.Պետք է հաշվել հակադիր թվերի գումարն ու տարբերությունըԲարդություն միջին 3
9.Հանումով անհավասարում (փոփոխականը դրական է)Բարդություն բարդ 5
10.Անհավասարում (ծայրահեղ դեպքեր)Բարդություն բարդ

Մայրենի

Ողջույն իմ սիրելիներ։Անցած շաբաթվա ընթացքում մենք ծանոթացանք Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու առակներին։Պատմեցինք և քննարկեցինք առակների թաքնված իմաստներն ու մտքերը։

Փորձենք ամփոփել։

1.Թվիր և ներկայացրու, թե առակներն ինչ են սովորեցնում։ Առակները սովորեցնում են միայն լավ և թե ինչպես է պետք ճիշտ ապրել; Պետք է սիրել հարգել և ներել միյանց;

2.Մարդկային բնավորության որ գծերն են քննադատվում առակներում։ Սուտը, չարությունը, խորամանկությունը և հավատարմությունը։

3․Արդյո՞ք համամիտ ես առակներում ուսուցանվող մտքերի ու խրատների հետ։Հիմնավորիր կարծիքդ։ Այո քանի, որ առակները սովորեցնում են միյան ճիշտը և մինչ օրս չեմ նկատել անպիսի առակ որը ինձ համար անընդունելի է;

4․ Փորձիր մտածել ու ներկայացնել ․ եթե առակագիրները ներկա ժամանակ ստեղծագործեին, մարդկային բնավորության ինչպիսի՞ արատներ կամ առավելություններ կներկայացնեին առակներում։ Համեմատած անցյալի հիմա մարդկությունը շատ է չարացել և շատ մեղքեր են գործում մարդիկ, այդ պաճառով ես կարծում եմ, որ պիտի ավելի շատ անրադալնալ ստին, գողությանը և հանցագործության։

Տեղադրիր համապատսխան տառերը։

Հայոց լեզվի և այբուբենի մասին այնքան շատ է խոսվել և գրվել, որ ստացվել է մի խառնաշփոթություն, որտեղ դժվար է տարբերել ճիշտը սխալից, պարծենկոտությունը միամտությունից, գիտականը անհեթեթությունից: Այս հոդվածի նպատակն է պարզել այդ վիճակը և տալ որոշակիշ․․․ություն:

Ինչպես հայտնի է, որևէ ազգային լեզու շատ սերտ կապված է տվյալ ազգի ծագմանան և զարգշ․․․ացման հետ: Լեզվի մեջ պահպանվում են ազգի ճշմարիտ պատմությունը և շատ այլ ճշմարտություններ։ Լեզուն անմիջապես կապված է ուղեղի (մտքի) հետ: Այն անմիջապես արտահայտում է մարդու մի․․․քը բանավոր կամ գրավոր տեսքով:

Գրավոր արտահայտվելու համար ան․․․պայման պետք է ունենալ գրային համակարգ (այբուբեն կամ ուրիշ համակարգեր): Այժմ հայտնի է, որ հայերն ունեցել են լեզու շատ վաղուց։ Եվ բանավոր, և գրավոր (աշխար․․․աբար և գրա․․․ար): Իսկ այբուբենը մեզ տվել է Մեծն ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԸ 405թ․Բայց որտեղից է վերցրել կամ գտել՝ առայժմ պարզ չէ:

Ժամանակակիցները պն․․․ում են, որ Մաշտոցին Աստված է տվել: Կան պն․․ողներ, որ Մաշտոցը երկար տարիներ ճա․․․փորդելով և ուսումնասիրելով շատ այբուբեն․․․եր, կարողացել է ստեղ․․․ել հայկական այբուբենը: Այս հարցը մինչ օրս պարզված չէ: Բայց անկախ նրանից, թե ինչպես է գտել կամ ստեղծել հայոց այբուբենը, Մեսրոպ Մաշտոցի արարքը (գյուտը) համարվում է շատ մեծ քայլ Հայոց պատմության մեջ: Հայկական այբուբենը շատ մեծ դեր ունեցավ հայ ազգի պահպանման և գոյատ․․․ման պարագայում. դա անժ․․․տելի է:

Ընտրիր օտար լեզվով որևէ առակ և փորձիր թարգմանել հայերեն լեզվով։

Не плюй в колодец, пригодится воды напиться

Մի թքեք ջրհորի մեջ, խմելու համար ջուր է պետք

Не делай неприятностей кому-либо, иначе в будущем сам можешь лишиться поддержки

Ոչ ոքի դժվարություն մի՛ սարքեք, հակառակ դեպքում դուք ինքներդ կարող եք ապագայում կորցնել աջակցությունը

Под лежачий камень и вода не течет 

Պառկած քարի տակ ու ջուր չի հոսում

Без труда не выловишь и рыбку из пруда.

Դուք նույնիսկ չեք կարող ձուկ բռնել լճակից առանց ջանքերի:

Дело не сдвинется с места, если ничего не предпринимать

Գործերն առաջ չեն գնա, եթե ոչինչ չարվի:

Был бы лес, соловьи прилетят.

Եթե ​​անտառ լիներ, բլբուլները կթռչեին։

Առակներից ո՞րը շատ սիրեցիր և ինչո՞ւ։

Без труда не выловишь и рыбку из пруда.

Դուք նույնիսկ չեք կարող ձուկ բռնել լճակից առանց ջանքերի: Ինձ դուր եկավ այս առակը քանի, որ ով աշխատի նա կուտի;

Փորձիր վերնագրել նկարը, նկարագրել տեսարանը։Գուցե հետաքրքիր փոքրիկ պատմություն ստացվի։

Ես կարծում եմ որ այս պատկերում նկարված շունիկը ցանկանում է ազատություն; կենդանիներին չի կարելի պահել պակի տակ;

Պատմություն

Որտե՞ղ է Միջագետքը, ի՞նչ սահմաններ է ընդգրկում։ Միջագետքը գտնվում է Եփրատ և Տիգրիս ծովերի միջև։
• Միջագետքում ինչպե՞ս ձևավորվեցին առաջին պետությունները։ Միջագետքում ձևավորվեց փոքր քաղաք պետություններ որոնք ստեղեցին Շումերներ ցեղերը։
• Ներկայացրեք Հին Եգիպոսի ձվավորման պատմությունը, նշանավոր արքաների գործունեությունը։ Եգիպտոսը Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքում է Նեղոս գետի ափին։ Իսկ հետո հույն պատմիչ Հերոդոտոսը Եգիպտոսն անվանել է <<Նեղոսի պարգև>>։
• Ե՞րբ Փոքր Ասիայում ձևավորվեցին պետություններ։ Երրորդ հազարամյակի վերջին Խեթերը ստեղծեցին փոքր պետություններ։
• Պատմե՛ք Խեթական պետության մասին։ Փոքր Ասիա թերակղզում ապրող Խեթերը Ք․ ա III հազարամյակի վերջին ստեղծեցին փոքր պետություներ։ Դրանք աշխույժ առևտրական կապեր ունեին Միջագետքի հետ։

Մաթեմատիկա

533-ա,բ,գ, 534, 536֊ա,բ, 538 ա,բ,գ,դ, 539, 541, 545֊ ա, բ,գ,դ,է,ը, 554։ Գումարե՛ք հետևյալ թվերը.
533. ա) –3, –9 և –5, = – 17 գ) –11, –7 և –12, = – 30 ե) –21, –3 և –18, = – 42
բ) –1, –20 և –8, = – 29 դ) –6, –9 և –10, = – 25 զ) –4, –15 և –25։ = – 44

534. Ցերեկը օդի ջերմաստիճանը –3օ էր։ Մինչև կեսգիշեր ցրտեց ևս8օ-ով։ Որքա՞ն էր օդի ջերմաստիճանը կեսգիշերին։ -11

536. Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի
տեսքով.
ա) –30, = – 15 + (- 15 ) բ) –25, = – 30 + 5

538. Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+3) + (–4) = – 1

բ) (–11) + (+5) = – 6

գ) (–10) + (+3) = – 7

դ) (+15) + (–6) = 9

539. Գտե՛ք գումարը. ա) –5 + 7 = + 2

գ) 80 + (–100) = – 20

ե) –23 + (–14) = -37

բ) –15 + 8 = -7

դ) 32 + (–41) = -9

թ) –29 + 27։ = -2

541. Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞
տարի է ապրել այդ հույնը։ 23

545. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
հավասարություն.

ա) -9 + 8 = –1

բ) –3 + (-3) = –6

գ) –8 + (-2) = –10

դ) -18 + 7 = –11

է) 5 + (-2) = 3

ը) 25 + (-5) = 20

554. Շենքի բարձրությունը 30 մ է։ Նրա
երկարությունը բարձրության 180 %-ն
է, իսկ լայնությունը` 60 %-ը։ Գտե՛ք
շենքի ծավալը։

30 x 180 : 100 = 54

30 x 60 : 100 = 18

30 x 54 x 18 = 29160