Урок 16

09.11-16.11

Читаем,обсуждаем

Великолепный маляр («Приключения Тома Сойера » )

Домашнее задание:

Упражнение 1.Составь предложения и запиши связный текст:

Олины гладиолусы

  1. Разводит, Оля, гладиолусы
  2. вскопала, она, грядку, и, посадила, цветов, рассаду
  3. лето, всё, она, цветы, поливала, выпалывала, траву, сорную
  4. распустились, в, августе, цветы, пышные

Упражнение 2 Прочитайте предложения, вставьте подходящие по смыслу слова.

В ночном ……………. ярко сверкают звёзды.

Стая крикливых журавлей пронеслась над ………… .

Осенью на приусадебном ……………. дети собрали хороший урожай.

Я с ………….. прочитал интересный детектив.

На ……….. русского языка мы писали сочинение.

Слова для справок: урок, небо, участок, поле, друг.

Упражнение 3 .Допишите окончания.

Зимой на улиц… шёл сильный снегопад.

Метель понеслась и закружилась в снежном вальс…. .

Могучий лось тяжело пробирался по высокой густой трав…. .

Белым снег…. занесло все лесные тропинки .

Դասարանական աշխատանք

Հարցեր

•Ներկայացրե՛ք և բնութագրե՛ք նախնադարի փուլերը, ի՞նչ զարգացում/փոփոխություն նկատվեց փուլերից յուրաքանչյուրում։ Նախնադարում մարդիք չունեին ոչ շոր, ոչ դանակ ոչմի բան չունեին, բայց նրանք ունեին բնություն և կենդանիներ։Նրանց շորերը կենդանիների մորդիներն էին, իսկ ուտելիքը կամ հատապտուղներն էին կամ այն կենդանիների միսն էր որոնց մորդին նրանք հագնում էին։
• Մի քանի նապադասությամբ պատմե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի մասին։ Հայկական լեռնաշխարհը շատ մեծ էր առաջ նրան կոչում էին ծովից ծով հայաստան, բայց հիմա նա շատ փոքր է քանի որ մենք հանդուրժում էինք մեր թշնամիներին։
• Ի՞նչ գործոններ են հարկավոր պետության ստեղծման համար։ Ի՞նչ է պետությունը։
• Ներկայացրե՛ք վաղ պետական կազմավորումները։ Վաղ պետական կազմավորումները դրանք փոքր քաղաք պետություններ են որոնք հնարավոր է լինեն նույն ազգից բայց լինեն թշնամիներ։
• Ե՞րբ և ի՞նչ հանգամանքներում է ձևավորվել Վանի թագավորությունը։ Վանի թագավորությունը ստեղծվել է 1000 ամյակների վերջերում և 2000 ամյակների ընթացքում։ Ստեղծման գլխավոր պաճառը քանի, որ Ասորեստանը հաճախակի էր սկսել հարձակում կատարել իր թշնամիների դեմ Հայկական լեռնաշխարհը ստիպված միավորվեց որպիսի կարողանա դիմակայել Ասորեստանի հարձակմանը և այդ պաճառով ստեղծվեց Վանի թագավորությունը։

Մայրենի

  1. Դուրս գրիր հոմանիշ բառերը։

Կան սիրո մի քանի տեսակներ. դրանցից մեկը եսասիրական, անազնիվ, ժլատ, ինքնասիրահարված մի զգացմունք է, որն օգտագործում է սերը մեծամտանալու համար: Դա սիրո տգեղ և խեղաթյուրված տեսակն է: Մյուս տեսակն օգնում է ներսումդ եղած ամենալավ բաները դուրս հանել՝ և՛ բարությունը, և՛ ուշադրությունը, և՛ հարգանքը: Դա ոչ միայն հասարակության հանդեպ հարգանքն է, որը դրսևորվում է  պահվածքի ու վարվելակերպի միջոցով, այլև կա ավելի մեծ հարգանք, որը մեկ այլ անձի՝ որպես եզակի և արժեքավոր մեկի ընդունումն է: Առաջին տեսակը հիվանդ, փոքր և թույլ կդարձնի քեզ, իսկ երկրորդը կարող է ուժ, քաջություն և բարություն հաղորդել ու նույնիսկ իմաստնություն, որի մասին նույնիսկ չես իմացել:

2.<<Նամականի, Ջոն Սթեյնբեքի նամակը որդուն պատմությունից >> դուրս գրիր քո ամենասիրած հատվածը և հիմանավորիր։

3. <<Կան սիրո մի քանի տեսակներ. դրանցից մեկը եսասիրական, անազնիվ, ժլատ, ինքնասիրահարված մի զգացմունք է, որն օգտագործում է սերը մեծամտանալու համար: Դա սիրո տգեղ և խեղաթյուրված տեսակն է:>>

Ի՞նչ ես հասկանում այս տողերը կարդալիս,մեկնաբանիր ինքնդ։

3.Քարի մշակման վար․․ետությունը մի․․․նադարյան Հայաստանում առավել հարուստ ձևով է արտահայտվել խաչ․․․արերի ար․․․եստում։ Պահպանելով կանոնի վերա․․․ված կառուցվա․․․քը՝ խա․․․քարերի հար․․․արանքի մեջ, տասնմեկերորդ դարից սկսած, գերիշ․․․ող են դառնում երկրաչափական-գ․․․ային ու բուսական բարդ հյուսվածքավոր զար․․․անախշերը։ Ընդ որում, բեկվող գիծը, ստե․․․ծելով երկրաչափական կոնկրետ պատկեր, չի ընդ․․․ատվում նույնիսկ այն դեպքում, երբ դա․․․արում է ուղղա․․․իգ լինելուց և ներ․․․ակվում մի այլ երկրաչափական ձևի մեջ (շրջանակ, քառանկյունի)։ Դրանց օրինաչափ հա․․․որդականությունն ու շաղկապվա․․․ությունը, ստե․․․ծելով որոշակի ռիթմ, եզրա․․․ծում են խաչ․․արը։ Գծային հյուսվա․․․քը թվում է անսկի․․․բ-անվերջ, իր շարժման ընթացքի մեջ փոխակերպվում մի ձևի․․․ մյուսը՝ չսահմանագ․․․ելով սկիզբն ու ավար․․ը։ Այս պարագայում զար․․․ապատկերը իր անընդմեջ հյուսվա․․․քի շնոր․․․իվ դառնում է անսա․․․մանության ու հավերժականության գա․․․ափարի արտահայտություն։

Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց թողած տառերը (մ-ն, ժ-շ, զ-ս)։

ա) Ա…բաստանել, ը…պանակ, ա…բար, ա…բարիշտ, շա…փուր, զա…բյուղ, ա…բարձիչ, ա…բարտակ, շի…պանզե, ա…բարտավան, ա…բիոն, ա…բոխ, ա…բողջ, ա…պամած, ա…փոփ, ա…ֆիթատրոն, ա…բասիր, բա…բակ, բա…բուկ, թ…բուկ, գա…փռ, դա…բարան, ը…բոստ, ը…բռնել, թ…բլիկ, հա…բավ, ա…բավ, ճա…բար, ճա…փորդ, ճա…ապարհ, չե…պիոն, սիմֆոնիա, սմբակ, սուսամբար, փամփուշտ։ բ) Ապառաժ, պատշգամբ, գույժ, դժխեմ, դշխո, երաշտահավ, խո…ոռ, խոշո…, հու…կու, դր…ել, նաժի․․․տ, օ․․․տել։ գ) Ա․․․տոբուս, գի․․․ս, բ․․․կտել, վազ․․․ուղի, նար․․․իզ, հի․․․նոս, որպե․․․, ֆի․․․կուլտուրա