Մայրենի

Ստեղծագործական աշխատանք։

Գրել փոքրիկ պատում նշված վերնագրով ՝ հնարավորինս շատ օգտագործելով աշնանային պատկերներ և նկարագրություններ։Փորձիր ինքդ լուսանկարել աշնանային պատկերներ և տեղադրել պատումի մեջ։

Պատումներ։

Աշուն… Երբ շուրթերիցդ հնչյուն առ հնչյուն դուրս է թռչում այս երևույթի անվանումը, երևի թե մտքիդ գալիս է աշունն իր ամբողջ գեղեցկությամբ և տարօրինակություններով` աշնանային հորդ անձրևներ, կարմիադեղին տերևաթափ, մերկ ծառեր, ձմեռային քուն մտոնղ կենդանիներ, չվացող թռչուններ…
Այս աշունն էլ զերծ չմնաց այս բոլոր երևույթներից, սակայն դրանց բովանդակությունը այլ էր: Երբեք չէի տեսել այսպիսի աշուն: Առաջինն էր, ու հուսամ վերջինը:
Ամեն ինչ սկսեց պատահական, ինչպես որ սկսվում է աշունը: Տերևաթափի կարմիր գույնը հասարակ կարմիրը չէր, տրևները արնոտ էին` արյան գույնի, իսկ դեղինները` մահացած հույսերն էին: Սարերը ու լեռները ծածկվել էին կրամիր վերմակով… Ինչքան էլ հորդ անձրև տեղաց, անիծյալ կարմիր գույնը չմաքրվեց:
Ամեն գիշեր երազնք էինք պահում, որ թափված տերևները հանկարծ չշատանան, մնան ծառերի վրա, շարունակեն իրենց կյանքը, կանաչեն, հանկարծ չպոկվեն ծառերից…
Չեղավ: Անհնարին էր: Չէ՞ որ աշուն էր: Տերևները ճար չունեին, նարնք չէին կարող այլևս պայքարել, ինչքան էլ քաջ լինեին, արդեն ամեն ինչ որոշված էր: Աշունը որոշել էր, պետք է մերկացնի ծառերը:
Թռչունները չվում էին, նույնիսկ նարնք, ովքեր չպետք է չվեին: Պիտի մնային, բայց գնացին: Ու գնացին անվերադարձ: Թռչեցին դեպի տաք երկրներ: Թողեցին իրենց վերջին աշունը կիսատ:
Իսկ դողացող ծառերը մերկ ու լքված կանգնած էին: Չէին ուզում առանձ տերև ապրել, փորձում էին ամեն կերպ բռնել տերևի ձեռից, պինդ բռնլ ու աղաչել, որ չգնան: Սակայն ծառերն էլ էին անզոր: Ամեն ինչ որոշված էր:
Աշունը` բնությունը մասնատեց երկու մասի: Կեսին տարավ, կեսին թողեց: Տանջեց այն կեսին, որին տարավ, ու կրկնակի անգամ տանջեց այն կեսին, ովքեր մնացին: Տեսան պարտություն, կորուստ, հեռացող տերևներ ու թռչուններ: Բայց այս անգամ հեռացան անվերադարձ…
Ամեն ինչ լռեց, կարծես մահացավ: Նույնիսկ այն ամենը, ինչ մնացել էր: Մասնատվեց ամեն ինչն ու ամենուր:
Թող երբեք չկրկնվի այս աշունը: Մնա հավետ անցյալում ու ալյևս չկրկնվի:

Մաթեմատիկա տնային աշխատանք

516, 517, 518, 520, 521, 522, 523։

516. 41

517. ա) 0 < 2 < 3 կամ. 0 < 1 < 3

բ) -4 < -3 < 0 կամ. -4 < -2 < 0 կամ. -4 < -1<0

գ) 8 < 9 < 10

դ)-3 < -2 < 3 կամ. -3 < -1 < 3 կամ. -3 < 0 < 3 կամ -3 < 1 < 3 կամ. -3 < 2 < 3

ե) -6 < -5 < -1 կամ. -6 < -4 < -1 կամ. -6 < -3 < -1 կամ. -6 < -2 < -1

զ)-1 < 0 < 1

518.դրական< բացասական

Դրական թվերը կորդինատային ողղի վրա դեպի աջ են, իսկ բացասական թվերը դեպի ձախ:

520.

2) Բերե՛ք երկու տարբեր ամբողջ թվերի այնպիսի երկու զույգերի օրինակներ, որոնցում՝

ա) առաջին զույգի ավելի մեծ թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի ավելի փոքր թվից:

25 և 48 64 և 100

բ) առաջին զույգի ավելի փոքր թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի, ավելի փոքր թվից։ 
10 և 28 5 և 44

521․ Գտե՛ք ձախ սյունակի յուրաքանչյուր արտահայտության համարժեքը աջ սյունակում.

Մրցույթի մասնակիցների 100 %-ը — Մրցույթի բոլոր մասնակիցները։

Մրցույթի մասնակիցների 50 %-ը — Մրցույթի մասնակիցների կեսը։

Մրցույթի մասնակիցների 25 %-ը — Մրցույթի մասնակիցների մեկ քառորդը։

Մրցույթի մասնակիցների 5 %-ը — Մրցույթի մասնակիցների մեկ քսաներորդը։

522. Խնայբանկը յուրաքանչյուր ավանդին տարեկան ավելացնում է նրա 15 %-ը։ Երկու տարի անց ի՞նչ գումար գրանցված կլինի ավանդատուի հաշվում, եթե նա բանկին հանձնի 200000 դրամ։
200000×15 : 100=30000
20000+30000=230000
23000×15:100=34500
230000+3450=264500

Պատ՝. 264500:

523․ A կետից դեպի B կետն է ուղևորվել բեռնանավը, որի արագությունը 8 կմ/ժ է։ 8 ժ հետո նույն երթուղիով ուղևորվել է շոգենավը, որի արագությունը 24 կմ/ժ է։ Որքա՞ն է A և B կետերի հեռավորությունը, եթե շոգենավը B կետն է հասել բեռնանավից 16 ժ շուտ։

Պատ՝. 288 կմ:

Մաթեմատիկա

500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 511։

 1. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
  – 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։
  • |-10| = 10 |+1| = 1 |+12| = 12 |+18| = 18 |0| = 0 |-19| = 19 |-100| = 100
 2. Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի,
  ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։ -9 հակադիր 9
 3. Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ
  արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։ Այո քանի, որ նրանք իրար հետ կապ չունեն, բայց գտնվում են նույն հեռավորության վրա։
 4. Հաշվե՛ք.
  ա) |– 6| + |4|, = 6 + 4 = 10
  բ) |21| – |6|, = 21 – 6 = 15 ե) |31| + |27|, = 31 + 27 = 58 ը) |44| : |– 4|, = 44 : 4 = 11
  գ) |– 3| – |– 1|, = 3 – 1 = 2 զ) |15| · |– 12|,= 15 x 12 = 180 թ) |– 210| : |– 15| 210 : 15 = 14։

507. 11,14,20,13,17:տ

508. ա) |-5|=5

բ)|-1|=1

գ)|0|=0

դ) 2x |-2|=4

ե)|3|-1=2

զ)3+|3|=6

511. 39, 29, 3, 0, -4, 5, -17, -18: